Esma Durugönül

Sosyolog

Eğitim
Bükreş American School of Bucharest

Toplumbilimci. 1960, Lahey / Hollanda doğumlu. İlköğrenimini Telaviv Tabeetha School of Jaffa’da (1969), ortaöğrenimini Bükreş American School of Bucharest’de ve yükseköğrenimini Bonn’da (Almanya, 1980) tamamladı. Yüksek lisansını “Zum Struktur-wandel in der Turkischen Fami‘lie im 20. Jahrhundert” (20. Yüzyılda Türk Ailesindeki Yapısal Değişiklikler) adlı tezle (Bonn, 1985) yaptı. 1983 Yaz Dönemi Granada Üniversitesi Yabancılar İçin İspanyol Dili Edebiyatı ve Kültürü kursuna, 1986  ve 1987 Temmuz-Ekim Tunus Üniversitesi Yabancılar için Arap Dili kurslarına katıldı. Mezun olduğu Wilhelms Üniversitesinde bir süre asistan ve yardımcı doçent olarak çalıştı. Doktorasını da “Ueber die Reİslâmisierung in der Turkei als sozialreligioese Bewegung unter besonderer Beruecksichtigung der zwei Jahrzehnte 1970-1990 (Sosyal-Dini Bir Hareket Olarak Türkiye’ de Yeniden İslâmlaşma Hareketi 1970-1990) adlı teziyle aynı yerde (1993) yaptı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında aynı unvanla Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne geçti. 1996-99 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı başkanlığı; 1998-99 Sosyoloji Bölümü başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Makaleleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı. Almanya’da birçok sivil toplum kuruluşunda İslâmcılık ve kimlik sorunları konularında çeşitli toplantılara konuşmacı olarak katıldı. TRT’nin de çeşitli programlarına aynı konularda konuk oldu. İlgi alanları sosyal değişme, sosyal hareketler, göç, kültür, kimlik, önyargılar, ırkçılık, milliyetçilik ve etnosantrizmdir. Sosyoloji Derneği üyesidir. Basılı tek kitabı olan doktora tezi 1995’te Frankfurt’ta yayımlandı.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör