Mehmet Metin Karaörs

Dil ve Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 1944,  Uluborlu / Isparta doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1968) mezunu. Doktorasını aynı üniversiteye bağlı SBE’de tamamladı (1985). Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümünde yardımcı doçent (1986), doçent (1996) ve profesör (2001) oldu. Yurt içi ve yurt dışında TDEB. Başkanlığı, TDEÖB. Başkanlığı, Rektörlük Türk Dili Bl. Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Senato üyeliği görevlerinde bulundu.. 

Makaleleri, Orta Asya Türk lehçelerinden aktarmaları ve Rusçadan çevirileri 1992’den itibaren

Erciyes, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Millî Kültür, Türk Dili,  EÜ Edebiyat  Fakültesi TDE Araştırmaları Dergisi, Dil ve İnsan, Kanat, Türk Dünyası Araştırmaları, Yeni Türkiye, Türkeli, Tomurcuk dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-YAYINA HAZIRLAMA: Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri (1993), Türk Dilinin Sarf Ve Nahvi, (Köprülüzâde Mehmet Fuat- Süleyman Sâip’ten), Nevâdirü’ş-Şebâb, Ali Şîr Nevâî’den). 

ÇEVİRİ: Kırım Tatar Türklerinin Masal Ve Efsaneleri (Rusçadan, Skazki İ Legendi  Kırımskih Tatar, 1991).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör