Ali Dehri Dilçin

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Dil ve Edebiyat Araştırmacısı, Şair

Doğum
Ölüm
17 Kasım, 1977
Diğer İsimler
Dehri Dilçin, Dehrî

ALİ DEHRİ DİLÇİN 

Dil ve edebiyat araştırmacısı, şair (D. 1901, Çankırı - Ö. 17 Kasım 1977, Ankara). Edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Cem Dilçin'in babasıdır. Medrese öğrenimi görerek yetişti. Döneminin bilginlerinden Çankırı Müftüsü Mehmet Ataullah Efendi, Müftüzade İsmail Efendi ve Mevlevi şeyhi Hacı Hasip Dede’den Farsça ve musiki dersleri aldı. Gençlik yıllarında Dehrî mahlasıyla, hece ve aruz ölçülerinin ikisini de kullanarak yazdığı şiirleri ile bazı halk edebiyatı derlemelerini Çankırı’da çıkan Halk Yolu ve Duygu gazetelerinde yayımladı.

1926’dan itibaren Çankırı’nın Topuzsaray köyünde, daha sonra Ziraat Bankasının Ankara'da açmış ol­duğu Ankara’daki Bankacılık Okulunda öğretmenlik (1922-1933) yaptı. 1933 yılında Türk Dil Kurumuna girdi. TDK’nın derleme ve tarama kolunda uzman olarak çalışmalarını 1975 yılında emekli olana kadar sürdürdü. Bu süre içinde Tarama Sözlüğü ciltlerinin bir bölümünü Ömer Asım Aksoy ile birlikte hazırladı. Dil Derneğinin 1989 Türk Dili Onur Ödülünü aldı.

Çok ve çabuk yazma hevesi yüzünden şiirlerinin üzerinde yeterince çalışamadı, bu sebeple şiir dili aksaktır. Yine de mizah ve hiciv yeteneğini kullandığı zarif bir üsluba sahiptir. Halk şairlerine ait çok sayıda şiiri ezberinde bulundurmasıyla da çevresinin takdirini toplamıştı. 1989 Dil Kurumu Onur Ödülünü kazanmıştı.  

 

ESERLERİ:

Şiir:

İftirak (hece vezniyle yazılmış hi­kâye),

Horozname (eski edebiyatı tehzil için yazılmış).

Araştırma-Derleme:

Çankırı Masal­ları (1932-1933, yeni bas. 2002),

Edebiyatımızda Ata­sözleri I (1945),

Arap Alfabesine Göre Divanü Lûgati't-Türk Dizini (1957).

Yayıma Hazırlama:

Şeyyad Hamza, Yusuf ve Züleyha (1945).

 

KAYNAKÇA: Çankırılı Ahmet Talat (Onay) / Çankırı Şairleri (c. 1, 1931), Ömer Asım Aksoy / Çalışma Arkadaşım Dehrî  (Türk Dili, Ocak 1978), Çankırı’nın Yetiştirdiği Değerli Bir Dilci ve Edebiyatçı: Dehri Dilçin (Yaren Meclisi, Ocak-Şubat 1995), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 3 (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör