Ahmet Suphi Furat

Dil ve Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
22 Şubat, 1940
Eğitim
İÜ Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi
Burç

Dil ve edebiyat tarihi araştırmacısı. 22 Şubat 1940, Uzunköprü / Edirne doğumlu. İÜ Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisinden (1961) mezun oldu. Ertesi yıl (1962) aynı fakültede asistan olarak göreve başladı. 1966 yılında “el-Hatib el-İskafi ve Kitab el-Mecalis’i” adlı çalışmayla Arap Dili ve Edebiyatı dalında doktor oldu. Doçentlik tezi: “al-Mubarred, Arap Filolojisindeki Yeri, Dil ve Edebiyat Hakkındaki Çalışmaları” (1971). 1978 yılında profesör oldu. Profesörlük tezi: “el-Firuzabadi’nin el-Sıhah’ı Tenkidi”.

Makalelerini ve çevirilerini; Şarkiyat Mecmuası, İslâm Tetkikleri Dergisi, Belleten dergilerinde, Türkiye gazetesinde ve Türk Dünyasına Bakışlar (Prof. Dr. Mehmet Saray’a Armağan) kitabında yayımladı. Türk Ansiklopedisi ve İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı. Çeşitli kongrelerde bildiri sundu.

ESERLERİ:

el-İktirah fi İlm el-Usul en-Nahv (dil felsefesi, es-Suyuti, 1978), Taşköprülü-zade ve eş-Şeka’ik en-nu’maniye fi Ulema ed-Devle el-Osmaniye’si (1985), Arap Edebiyatı Tarihi: Başlangıçtan XVI. Asra Kadar (1996).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör