Zühal Kargı Ölmez

Dil ve Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
08 Ocak, 1961
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 8 Ocak 1961, Diyarbakır doğumlu. Ziya Gökalp İlkokulu, Diyarbakır Öğretmen Lisesi (Cumhuriyet Lisesi), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1985) mezunu. Kısa bir süre Ankara Anadolu Lisesinde Türkçe-edebiyat  öğretmenliği yaptı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak (1986-95) çalıştı. 1988 yılında Ebulgazi Bahadır Han’ın eseri “Şecere-i Terâkime” üzerine yaptığı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Programında Çağatay Türkçesi derslerini (1990) takip etti. 1992 yılında Bamberg Üniversitesinin davetlisi olarak gittiği Almanya’da ağırlıklı olarak doktora tez konusu olan Ali Şir Nevâî’nin “Mahbûbü’l-Kulûb”ü üzerinde çalıştı.”Mahbûbü’l-Kulûb, Metin-Gramer / Açıklamalar / Sözlük” adlı teziyle Hacettepe Üniversitesinde doktorasını (1993) tamamladı. Aynı öğretim kurumunda yardımcı doçent ve doçent olarak (1995-98) çalıştı. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi (1998-99) olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümünde yarı zamanlı (1998-99), Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilimi Bölümünde 1995-96) ve Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak (2002-2003) görev aldı. Daha sonra çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesinde sürdürdü.

Makaleleri; Türk Dilleri Araştırmaları, Çağdaş Türk Dili, Türkoloji Dergisi, Journal of Turkish Studies, Kebikeç, Tarih ve Toplum, Yeni Yüzyıl, Dergâh gazete ve dergileri ile armağan ve ortak kitaplarda yayımlandı. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sundu. Bazı ortak kitapların editörlüğünü yaptı.

ESERLERİ:

SÖZLÜK: Türkmence-Türkçe Sözlük (Prof. Dr. Talat Tekin’in editörlüğünde M. Ölmez, E. Ceylan, S. Eker ile, 1995),

ARAŞTIRMA: Ebulgazi Bahadır Han - Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soykütüğü,1996), Türkmence Elkitabı (Oskar Hanser, 2003), Şecere-i Türk’e Göre Moğol Boyları.

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997), İhsan Işık / TEKAA (2006, 2009, 2015) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör