Turgut Cansever

Şehircilik Uzmanı, Mimar

Doğum
12 Eylül, 1921
Ölüm
22 Şubat, 2009
Eğitim
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Burç

Mimar, şehircilik uzmanı (D. 12 Eylül 1921, Antalya - Ö. 22 Şubat 2009, İstanbul). Türk Ocakları kurucularından Dr. Hasan Ferit Cansever’in oğludur. Çocukluğu Bursa’da geçti. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü (1946) mezunu. Doktorasını 1949’da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. 1947–51 yılları arasında DGSA’da öğretim üyeliği yaptı, 1951’de kendi mimarlık bürosunu kurdu. 1957 yılında İstanbul Belediyesi’nde planlama danışmanı olarak çalıştı ve İstanbul Metropolü Gelişme Biçimi ile ilgili ilk çalışmaları yaparak, çözüm alternatiflerini geliştirdi. 1957’de İmar Yasası ve İmar İskân Bakanlığı kuruluş çalışmalarına katıldı. 1960’ta doçent oldu ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde iki yarıyıl diploma projesi hocalığı yaptı. 1961’de İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nün kuruluşunu sağladı ve İstanbul Geçiş Dönemi Nazım Planı’nı hazırlattı. 1974-75’te İmar İskân Bakanlığı’nda danışmanlık ve İstanbul Nazım Plan Bürosu başkanlığı görevinde bulundu. 1975–80 yılları arasında İstanbul Belediyesi’nde İstanbul metropol gelişme planı, 1980’de Ankara Belediyesi’nde metropol planlama, yeni yerleşimler, kent merkezleri ve koruma sorunları gibi konularda danışmanlık görevleri üstlendi. 1980’de Edirne Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Trakya Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’nde bir yarıyıl diploma projesi yönetti. 1983’te Mekke Üniversitesi’nde eğitim programı hazırlık danışmanı olarak çalıştı. Aynı yıl, Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü jürisine seçildi.

Çeşitli alanlardaki tasarım ve uygulamalarında modern mimarlığın sorunlarına çevresel ve kültürel değerlere ağırlık vererek yaklaşan Cansever, mimarlık ve kent sorunları üzerine çeşitli makaleler yayımladı. Mimaride evrensellik ve yerellik, standartlar ve çeşitlilik, mimarinin genetik meseleleri ve tezyincilik konularında teorik görüşlerini, uygulamalarında gündeme getirdi. 1980’de Türk Tarih Kurumu binası (Ertur Yener ile, 1951–67, Ankara), Ahmet Ertegün Evi yenilemesi (1971–73, Bodrum) ile ve 1992’de M. Öğün, E. Öğün, F. Cansever ile üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülünü kazandı. Cansever, tarihsel Türk mimarlığı ile çağdaş mimarlığı başarılı bir şekilde yorumlayabilmiş olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü, ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler aldı.

Ertur Yener ve Mehmet Tataroğlu ile birlikte 1958 yılında Diyarbakır Koleji Müsabakası’nı ve 1960’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası Proje Müsabakası’nı kazandığı halde bu projeleri uygulanmadı. 1980’de hazırladığı Ankara Ulusal Müze projesi, 1984’te hazırladığı Avanos Kaya Oteli projesi, Ankara Batıkent için geliştirdiği konut projeleri, Muğla Yağcılar Hanı projesi de pek çok diğer projesi gibi uygulanmadı. Uygulanan eserleri arasında Çengelköy’de Sadullah Paşa Yalısı restorasyonu (1949–51, İstanbul), Karatepe Açık Hava Müzesi (1957, Adana), Salacak’ta Çürüksulu Ahmet Paşa Yalısı, Muharrem Nuri Birgi Evi yenilemesi (1968–71, İstanbul), Rafet Ataç Evi (1986–89, Burgazada, İstanbul), Akın Yalısı (1989–92, Vaniköy, İstanbul), Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (1988, Bodrum) sayılabilir. Turgut Cansever’e göre, “Mimarlık, varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir. Bu sebeple başarılı bir mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi, kültürel oluşumun temel öğesidir.”

“Hoca, daha yaşlı olduğu genç cumhuriyetimizin bütün birikimini tevarüs ettiği gibi, Osmanlı irfanını temsil eden son kuşakları yakından tanıma şansına da kavuşmuş; çok iyi bildiği ve tahlil ettiği Batı karşısında bir üçüncü dünyalı gibi değil, muhteşem bir medeniyetin mağrur çocuklarından biri olarak başını dimdik tutmayı başaran, hatta Batı’da yapılan­ların dışında durmak şartıyla, birçok alanda Batı’nın önüne bile geçilebileceğine, özellikle mimaride yeni yönelişlerin bundan böyle ancak Türkiye’de olabileceğine inanan; ina­nan değil, bunu bizzat gösteren bir bilge/ mimardır. (…)

“Hocaya göre insanın temel görevlerinden biri, hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere, dünyayı güzelleştirmektir ve bunun en kestirme yolu mimariden geçer. Ancak mimariyi vücuda getirirken her an varlığın bütünlüğünü göz önünde tutmak şarttır. Varlığın güçlerinin ve yasalarının toplamın­dan başka bir şey olan bu bütünlük daha büyük ve yücedir. İslamî yaşama düzeninin ve kültürünün temel niteliklerini belirleyen, bu yüce varlığın himayesine mazhar olunduğu­nun şuuruna varmış olmaktır.

“Osmanlı şehircilik tecrübesi, hocaya göre, bu mânâda in­sanlık tarihinin en yüksek çözümlemesiydi; ne yazık ki, onu da kendi ellerimizle yok ederek gelecek nesillere karşı büyük bir suç işlemişizdir. Tahribatın en yüksek noktasına ulaştığı devirleri yaşayan ve tek başına büyük bir mücadele­nin içine giren hoca, siyasi otoritelere ‘Siz şehircilikte bizi bile geçtiniz!’ diye yaltaklanan sözde şehirci mimarların imar adına işledikleri cinayetlere her zaman isyan etmiş ve felaketi önleyememenin acısını yaşamıştır.

“Hocanın bu muhteşem vizyonunda insanlığın mimarlık macerasından süzülüp gelmiş engin bir tecrübenin ve bütün bir felsefenin, daha da önemlisi bugün Türkiye’de ve dünya­da şehir diye inşa edilen cehennemlere ve insanı hiçe sayan lenduha mimariye ne kadar şiddetli bir reddiyenin yattığını, onun lügatini ezbere bilmeyenlere anlatmak çok zordur.” (Beşir Ayvazoğlu)

ESERLERİ:

Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri (1949), Modern Mimarinin Temel Meseleleri (1960), Thoughts and Architecture (1981), Şehir ve Mimari (yazıları ve kendisiyle yapılmış röportajlar, 1992), Ev ve Şehir (1994), Kubbeyi Nereye Koymamak (1997), İslamda Şehir ve Mimarı (1997), İstanbul’u Anlamak (1998).

KAYNAK: Mehmet Suat / Şehir ve Mimari Üzerine Denemeler (Anadolu dergisi, c. 4, sayı. 3, Güz 1994), Beşir Ayvazoğlu / Bilge Bir Mimar İçin Bir Portre Denemesi: Turgut Cansever (Defterimde Kırk Sûret, 3. bas. 1999, s. 56–59; aynı yazı Aksiyon, sayı: 4, 31.12.1994), Uğur Tanyeli / Çağdaş Mimarlıkta İslami İçerik Sorunu ve Cansever (Şubat 2001), Büyük Larousse (c. 4, s, 2172, 1986), Ana Britanica (c. 5,  306, 1987), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

-

Cân severdi, şân severdi, vatanseverdi Turgut,

Can’ı cânânla, şanı vatanla everdi Turgut.

                            H. 430 Ali Nar

Yazar: Ali NAR

MÜTEFEKKİR MİMAR, NEYZEN VE RESSAM TURGUT CANSEVER

Sanat eseri varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eserini ortaya koyarken aldığı her karar sanatkârın varlık ve varlığın güçleri hakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat ahlak alanında yer alır" sözleriyle sanata/hayata bakışını ifade eden Turgut CANSEVER, 1920 de Antalya'da doğdu; Galatasaray Lisesi ve İDGSA Mimarlık Bölümü'nde okudu. 1951'de mimarlık bürosunu kurdu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden "Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları" adlı teziyle sanat tarihi doktoru, "Modern Mimarinin Sorunları" adlı tezi ile doçent unvanını aldı.

1959-60'ta kuruluşunda bulunduğu Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı ve 1961'de İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu; 1974-75'te Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesine başkanlık yaptı.

1974 -76 arasında Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Üyeliği yaptı; 1975-80 arasında İstanbul Belediyesi'nde, 1979'de Ankara Belediyesi metropol planlama, yeni yerleşmeler, kent merkezleri ve koruma danışmanlığı yaptı.

1983'te Charles Moore, Roland Simounet, James Stirling, P. VV.Sudin, Rifat Cha- dirji, Habib Fida-Ali, Mübeccel Kiray, İsmail Serageldin'le birlikte Ağa Han Büyük Jüri üyeliği yaptı.

1980'de Türk Tarih Kurumu binası (1951-1967, Ankara, asist mimar Ertur Yener ile) ve Ahmet Ertegün evi yenilemesi (1971-1973 Bodrum) ile iki Ağa Han Mimarlık Ödülü ve 1992'de M. Öğün, E. Öğün, F. Cansever ile birlikte üçüncü defa Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı.1958 yılında Diyarbakır Koleji Müsabakasını ve 1960'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi uluslar arası proje müsabakasını kazandığı halde bu projeleri uygulanmadı. 1980'de hazırladığı Ankara Ulusal Müze projesi, 1984'te hazırladığı Avanos Kaya Oteli projesi, Ankara Batıkent için geliştirdiği konut projeleri, Muğla Yağcılar Hanı projesi de pek çok diğer projesi gibi uygulanmadı. Uygulanan diğer eserleri arasında Çengelköy'de Sadullah Paşa Yalısı restorasyonu (1949- 1951, İstanbul), Karatepe Açık Hava Müzesi (1957, Adana), Salacak'ta Çürüksulu Ahmet Paşa Yalısı, Muharrem Nuri Birgi evi yenilemesi (1968-1971, İstanbul), Rafet Ataç Evi (1986-1989, Burgazada, İstanbul), Akın Yalısı (1989-1992, Vaniköy, İstanbul), Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (1988-Bodrum) eserleri arasındadır.

Dünyada üç Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimar olarak 22 Şubat 2009 tarihinde ebediyete intikal etmiş.

 

Uluslararası Ödülleri:

•Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara,

Ağa Han Mimarlık Ödülü 1980,

•Ahmet Ertegün Evi, Bodrum,

Ağa Han Mimarlık Ödülü 1980,

•Demir Tatil Köyü, Bodrum, Emine Öğün, Mehmet Öğün, Feyza Cansever ile birlikte,

•Ağa Han Mimarlık Ödülü 1992.

 

Ulusal Ödülleri:

Mimarlar Odası Mimar Sinan Büyük Ödülü, 1992

Kültür ve turizm bakanlığı, kültür ve sanat büyük ödülü, 2005,

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, bu yıl mimarlık dalında Dr. Turgut Cansever'ln layık görüldüğü açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ödülün, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları devlet adına ödüllendirmek amacını taşıdığı bildirildi. Açıklamada, Dr.Turgut Cansever'in Türk mimarisinin tarihsel kökleri ile bağlantılarını koparmadan çağdaş çizgiyi yakalayabilmiş ender mimarlardan biri olduğu vurgulandı. Eserlerinde bu sürekliliği yakalamak adına biçimsel tekrarlar yapmak yerine özgün yorumları ön plana çıkardığı belirtilen Cansever'in kentler ve gelişim sorunları üzerine yaptığı çalışmaların, mimar gözüyle kentlere bakışın öneminin vurgulaması açısından bugünün şehirlerini planlayanlara yol gösterici nitelikte olduğu kaydedildi.

Uluslararası Yarışmalarda aldığı ödüller:

•Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüsü, Ankara, 1959

Birincilik Ödülü

Jüri: Eliel Rasmussen, Sir Hugh Casson,

Sedat H. Eldem, Kemal A. Aru, Holmes Perkins

•İstanbul Beyazıd Meydanı Sınırlı Yarışma, 1959

Birincilik Ödülü

Yarışmacılar/jüri üyeleri: Hans Högg, Luigi Piccinato, Sedad H.Eldem.

 

Ulusal Yarışmalarda aldığı ödüller:

Anadolu Kulübü Oteli, Büyükada- İstanbul, 1951,

Birincilik Ödülü

Diyarbakır Koleji, 1958, Birincilik Ödülü

 

Kitapları:

• Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları, Doktora Tezi, 1949 (Yayınlanmamıştır. Cumhuriyet tarihindeki ilk sanat tarihi doktora çalışması olup, Bilim Ve Sanat Vakfı tarafından yayına hazırlanmaktadır.)

•Modern Mimarinin Sorunları, Doçentlik Tezi, 1960 (Yayınlanmamıştır. Bilim Ve Sanat Vakfı tarafından yayına hazırlanmaktadır.)

•Düşünceler ve Mimari, T.T.K. Basımevi, 1981

•Şehir ve Mimari, 1992

•Ev ve Şehir, 1994

•Kubbeyi Yere Koymamak, 1997

•İstanbul'u Anlamak, 1998

• Mimar Sinan, Albaraka Türk Kültür Yayınları, 2005.

Makalelerinden Bazıları

Architecture of Mimar Sinan, AD Architectural Design Vol 74 No 6 Edited by Sabiha Foster, Dec 2004 London

Thoughts on Architecture, Building for Tomorrow,

Edited by Azim Nanji, Academy Editions, 1994 London.

 

KAYNAK: İslami Edebiyat (Mart – Nisan – Mayıs 2015, Sayı: 65).

Yazar: İBRAHİM YİĞİT
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör