Allâmek (Muhammed B. Mûsâ)

İslam Bilgini

Ölüm

İslâm bilgini (D. ? Bosna - Ö. 1601, İstanbul). Çeşitli şehirlerde kadılık görevinde bulundu.  Halep Mollalığından ayrılışının ardından döndüğü İstanbul’da öldü. Kabri Rumelihisarı’ndadır.

ESERLERİ:

Hâşiye alâ Tefsîri Beyzavî, Hâşiye ale’l-Câmi, İ’tirâzât ale’l-İsam, Şerh-i Şemsiye, Hâşiye alâ Şemsi’l-Miftâh, el-Cevâhirü’l-Mudîe fi Ahkâmi’s-Sultâniyye Tercümesi (Münâvî’den).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör