Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu

Bakan, Milletvekili, Devlet Adamı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
22 Ekim, 1978
-
Eğitim
Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi

Siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan, yazar (D. 1900, Manisa – Ö. 22 Ekim 1978). İstanbul'da Halkalı Yüksek Ziraat Mektebinde okuduğu yıllarda yazı hayatına başladı ve Dergâh dergisinde çıkan yazılarıyla dikkati çekti. Daha sonraları Son Telgraf gazetesinin yazı kadrosunda yer aldı. Burada Terakkiperver Cumhuri­yet Fırkası lehine yazdığı yazılar yüzünden Elazığ İstiklâl Mah­kemesi'nde yargılandı. Beraatla sonuçlanan bu yargılanma Karaosmanoğlu'nun hayatında uzun bir küskünlük döneminin başlangıcı oldu ve 1946'da çok partili siyasi hayata geçilinceye kadar çiftçilikle uğraştı.

Karaosmanoğlu, 1946'da Demokrat Parti (DP) saflarında ikinci defa siyasete gir­diğinde partinin etkili kişileri arasında ve genel yönetim kurulu üyesiydi. DP 1950'de iktidara gelince Karaosmanoğlu önce Devlet Bakanı, sonra da İçişleri Bakanı oldu (1952). Ancak, çok geçmeden DP içinde başlayan özeleştirinin öncüleri ara­sında Karaosmanoğlu da vardı. Basına ispat hakkı tanınması konusu ortaya atıldığında kanun teklifini ilk imzalayanlar (1955) arasında yer aldı. Bu yüzden DP’den ayrılmak zorunda kaldı. Aynı yolu seçen öteki arkadaşlarıyla birlikte Hürriyet Partisi (HÜRPA)’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi. HP denemesinin başarılı olmaması üzerine Karaosmanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına (1958) geçti. 27 Mayıs 1960 İhtilalinden sonra bu partinin kontenjanından Kurucu Meclis üyesi oldu. Ancak Kurucu Meclis üyeliği döneminden sonra bir defa daha faal siyasi hayattan uzaklaştı ve yazılarıyla Adalet Partisini (AP) destekledi.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör