A. Murat Sarıca

Hukukçu, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukukçu, yazar (D. 1926, İstanbul - Ö. 1983). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine asistan olarak (1959) girdi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasî Bilgiler Fakültesine geçerek, bu fakültenin kuruluş çalışmalarında görev aldı. 1969 yılında doçentliğe, 1982 yılında profesörlüğe yükseldi. 1964’te Türkiye İşçi Partisi  (TİP) üyesi olmuştu. 1983 yılında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince görevine son verildi, aynı yıl içinde öldü.

Sarıca, devletler hukuku ve siyasî düşünce tarihi konularında uzmandı. Ancak hukuk alanını pozitivist bir yaklaşımla ele almadığı; hukuku, kültürel, siyasî ve toplumsal yapıyla bir bütün olarak algıladığı ölümünden sonra hakkında yazılan yazılarda belirtilmişti.

BAŞLICA ESERLERİ:

Faşizm (Rona Aybay ile, 1962), Fransız İhtilali (1970), Siyasî Düşünce Tarihi (1973), Kıbrıs Sorunu (E. Teziç ve O. Eskiyurt ile, 1975), Siyasal Tarih (1980), İkinci Dünya Savaşına Giden Yol (1982), Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa’da Barışı Sürdürme Çabaları.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör