Ali Sarıkoyuncu

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
27 Kasım, 1953
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü
Burç

Tarih araştırmacısı. 27 Kasım 1953, Tavas / Denizli doğumlu. İlkokulu Denizli’de, orta ve lise öğrenimini Burdur’da yaptı. Bir dönem yurtdışında bulundu (1971-73). Yurda döndükten sonra Afyon Eğitim Enstitüsü (1976) ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünü (1979) bitirdi. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesinde “Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın Hayatı ve Siyasî Fikirleri” adlı teziyle (1985) tamamladı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde “Millî Mücadalede Zonguldak ve Havalisi” adlı çalışmasıyla doktora (1990) yaptı. 1992 yılında doçent, 1999 yılında Osman Gazi Üniversitesinde profesör oldu. Bu üniversitenin Tarih Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak (1997) çalıştı. Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin dekanlığını yaptı.

Makaleleri; Atatürk Yolu, OTAM, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ERDEM, Bilig, Avrasya Dosyası, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Askerî Tarih Bülteni, Diyanet İlmi, Diyanet Dergisi, Din Öğretimi Dergisi, Türk Kültürü, Tarih ve Toplum, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Türk Dünyası Tarihi Dergisi, Müdafaa-i Hukuk, Türk Tarihi dergileri ile ortak kitaplarda yayımlandı. 1997’de Millî Mücadele’de Din Adamları adlı çalışması ile Atatürk Araştırma Merkezinin eser dalında üçüncülük ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Millî Mücadele’de Zonguldak ve Çevresi (1992), Millî Mücadelede Din Adamları I (1995), Millî Mücadelede Din Adamları (2 cilt, 1997), Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın Hizmetleri (1991), Darül-Fünun’un Tarihsel Gelişimi II (1992), Sakarya Muharebeleri Sırasında Düşman Propagandasına ve Karşı Propagandaya Örnek Üç Belge (1993), Şark Meselesi ve Tarihsel Gelişimi (1994), Millî Mücadele’de Giresunlu Din Adamları (1997), Millî Mücadele’de Söğüt ve Çevresi (1999), Atatürk ve Din Adamları (2003).

KAYNAK: Zonguldaklı Yazarlar / Zonguldak’ı Yazanlar (1998), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör