Gülay Öğün Bezer

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih araştırmacısı. 1959, Sarıkamış / Kars doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sarıkamış’ta, yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde (1980) tamamladı. Isparta’da bir süre tarih öğretmenliği yaptıktan sonra 1984 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak sürdürdüğü doktora çalışmasını “Begteginliler: ‘Erbil’de Bir Türk Beyliği’” adlı tezle tamamladı. Aynı üniversitede yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine (1989) atandı. 
Van ve çevresinde yürütülen yakın tarihimizle ilgili saha çalışmalarına katıldı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 1995 yılında doçent oldu. Mayıs 2001’de aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeliğine tayin edildi.
Makalelerini 1988’den itibaren Türk Yurdu, Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, YYÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Belleten, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi ile Mahmut Pehlivan Armağanı’nda (2000) yayımladı. Türkler Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı. Begteginliler Erbil’de Bir Türk Beyliği 526-630 / 1132-1233 (2000) adlı bir basılı eseri vardır.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör