Ali Karaca

History Researcher, Researcher

Education
Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi Bölümü

Tarih araştırmacısı. 1956, Kelkit / Gümüşhane doğumlu. Kelkit Lisesi Fen Kolu ve Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi Bölümü mezunu (1981). Yüksek lisans (1986) ve doktora (1992) çalışmalarını Marmara Üniversitesi SBE’de tamamladı. Yüksek lisan tezi: “Azmzâde Mehmed Paşa-Şam Valisi ve Mîrü’l-hâc”. Doktora tezi: “Anadolu Islahatı ve Ahmed Şâkir Paşa (1838-1899)”. 1994 yılından sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı ( 2 yıl), Fakülte Kurul Üyeliği, MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Yakınçağ tarihi alanında yazdığı makaleleri Türklük Araştırmaları Dergisi, Bir, Türk Dünyası Vakfı Araştırmaları Dergisi gibi dergiler ile sempozyum bildirilerinden oluşan ortak kitaplarda yayımlandı.

ESERLERİ:

Anadolu Islahatı ve Ahmet Şâkir Paşa 1838-1899 (1993), Türkiye’de Ermeniler İçin Yapılan Reformlar (Örtülü Bir İşgale Doğru) Ve Tehcir Gerçeği / 1878-1915 (2003).

 

PHOTO GALLERY

RELATED BIOGRAPHIES

Show More