Ahmet Ateş

Edebiyat Tarihçisi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Edebiyat tarihçisi (D. 1916, Ağaca köyü / Bilecik - Ö. 1968). İlköğrenimini Maraş’ta, ortaöğrenimini Konya’da tamamladıktan (1935) sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1939’da Arap-Fars Filolojisi Bölümüne Prof. Helmut Rittkerin asistanı olarak girdi. 1943’te doçentliğe, 1955’te profesörlüğe yükseldi. Şarkiyat Enstitüsü müdürlüğü (1954-57) ve İslâm Ansiklopedisi yazı kurulu üyeliğinde bulundu. İran hükümetince kendisine 1957’de Sipas liyakat madalyası verildi.

Uluslararası üne sahip bilim adamlarından biri olan Ateş, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i, Semerkandî’nin Sinbadname’si gibi bazı önemli eserlerin eleştirili metinlerini ve çevirilerini yayımladı, ayrıca Türkoloji alanında eserler verdi. Makaleleri Türkiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Şarkiyat Mecmuası, Türk Dili, Belleten, Türk Dili Araştırmaları dergileri ile yabancı dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

Sinbadname (Muhammed b. Ali el-Semerkandi’den, 1948), Kitab-u Tercümanü’l-Belâğâ (Muhammed b. Ömer el -Raduyani’den, 1949), Vesilet’ün-Necat / Mevlid (Süleyman Çelebi’den, 1954), İhsanu’l Ulûm / İlimlerin Sayımı (Farabi’den, 1955), Rahatü’s-Südâr ve Ayetü’s-Sürûr (Ravendî’den, 1957, 2 cilt), Camiü’t-Tevârih (Reşidüddin’den, 1957, 1960, 2 cilt), Şehriyar ve Haydar Baba’ya Selam (1964), İstanbul Kütüphanelerinde Manzum Eserler (1968), Farsça Grameri, Arapça Dilbilgisi.

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Nihad M. Çetin / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 4, 1991), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güler Yüzü (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör