Ahmet Arı

Edebiyat Tarihçisi

Eğitim
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat tarihi araştırmacısı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1984), yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (1987), doktorasını  Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında (1995) tamamladı. Çeşitli konferans, sempozyum ve kongrelerde bildiri ve sunumları oldu. Yüksek lisans tezi yönetti. Ulusal kuruluşlarca desteklenen bir projenin yürütücülüğünü yaptı. SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülüne (Sosyal Bilimler) hak kazandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ve komitelerinde görev aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı (2002-2003), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yaptı.

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü’nde bölüm ve ünite yazarlığı yaptı. Makaleleri Türklük Bilimi Araştırmaları, Erdem (Cumhuriyet Özel Sayısı) Ay Işığı, Türk Edebiyatı, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Turkish Studies, Bilig dergilerinde yayınlandı.

 ESERLERİ:

Gâlib Dede’nin Aşk Ateşi-Şeyh Gâlib Divanı’nda Aşk (2003), Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Divanı (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör