Bedri Noyan

Tıp Doktoru

Ölüm
07 Kasım, 1997
Diğer İsimler
Bedri Noyan Dedebaba

Yazar, Bektaşî dedebabası (D. 1912, Serez – Ö. 7 Kasım 1997, İstanbul).  Doğumundan bir ay sonra asker olan babasının Anadolu’ya tayini sebebiyle Serez’den ailesiyle ayrıldı. İlkokulu her yıl farklı bir şehirde okudu. Babasının emekliliğinden sonra memleketleri olan Samsun’a yerleştiler. Ortaokul ve liseyi Samsun’da okudu (1931).  1937’de Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Numune Hastanesinde kulak burun boğaz ihtisası yaptı. 1946’da İstanbul Üniversitesi KBB Kliniği doçentlik sınavını kazandı. 1951’den sonra üniversiteden ayrıldı ve serbest doktorluk yaptı.

Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını” diye başlayan “Özleyiş” adlı ünlü tangonun güfte yazarıdır. Hat ve ebru çalışmaları da yaptı. Yazdığı hatların çevrelerini tezhiple süsledi. Daha çok battal, tarama ve şal ebru modellerini hatlarıyla beraber kullandı. İslam’ın ilk dönemlerinde kullanılan bir yazı çeşidi olan Ma’kılî yazı tarzında Latin harfleriyle örnekler verdi. Diyarbakır’da Karacadağ, Aydın’da Cıvıltı Çocuk dergilerini yayımladı. Aynı zamanda saz ve keman çalan, ney üfleyen bir müzisyendi. Uzun yıllar Diyarbakır ve Aydın Halkevi Başkanlığı, Aydın Lisesi Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derneği Başkanlığı, Aydın İlleri Türk Musiki Derneği Başkanlığı, Aydın Çocuk Kütüphanesi Koruma Derneği Başkanlığı, Aydın Kültür Derneği Başkanlığı görevlerini yaptı. 1970’te Strasbourg Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Enstitüsünde Şamanizm-Bektaşilik ve Masonluk konusunda bir bildiri sundu. İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça eski ve yeni Yunanca bilmekteydi. Dokuz yıl çalışarak Kur’an-ı Kerim’i şiir şeklinde 7+7 hece vezni ile Türkçeye çevirdi.

 “Bedri Noyan’ın kültür hayatımız açısından önemli bir yönü de geleneğimizin en son temsilcisi olmasıdır. Çünkü bilindiği gibi Bektaşî dede babalığına ulaşabilmek için uzun ve çok yorucu bir yoldan geçmek gerekmektedir. Bu yollardan biri de güzel sanatlar alanında adayın kendisini ispat etmesi mecburiyeti bulunmaktadır. Bedri Bey, şiir, resim ve müzik alanında çalışmalar yapmıştır. Her üç alanda küçümsenemeyecek kadar önemli çalışmaları bulunmaktadır.” (Abdurrahman Güzel)

“Bedri Noyan, gerçekte tıp doktoru. İnsanı iyi tanıyor. Hem bedensel varlığı, fizyonomisiyle iyi tanıyor, hem tinsel varlığı ve eğilimleriyle iyi tanıyor. Onun için de, insanı doğadan ayrı düşünmüyor, doğanın herhangi bir varlığı olarak alımlıyor ve evrenmerkezsel bir ortamda düşüyor. Tarihsel maddecilik açısından bakıyor ve eytişimsel yaklaşıyor. Yapıtında Anadolu gizemciliğini, gene Anadolu’da Bektaşilik-Alevilik olgusu açısından irdelerken, Türk yazıncılarının, Türk ve dünya bilimcilerinin, ahlakçı ve estetikçilerinin bilgisi dışında kalmış yüzlerce gizemsel, düşünsel ve sanatsal kavram ve terimi, elyazması yüzlerce kaynağı, güngörmemiş yüzlerce sözcüğü, yer, kişi ve yapıt adlarını gün ışığına çıkarıyor.” (Ali Dündar) 

ESERLERİ:

Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik (1. cilt, 1998; 2. cilt 1999; yay.haz. Şakir Keçeli), Türk Millî Kültüründe ve Kurtuluş Savaşında Bektaşîler (1990), Nevruz (1999).

YAYIMA HAZIRLAMA: Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Vilâyetnâmesi/İlk Vilâyetnâme (Firdevsî-i Rûmî’den, 1986, 1996, 1997), Garîbnâme, (Âşık Paşa’dan, 1998), Veli Baba Menâkıbnâmesi (Anonim, 1993), Demir Baba Vilâyetnâmesi (Velî Baba’dan, 1976), Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli Sultan) Vilâyetnâmesi (Anonim, 1990), Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı/Açıklamalı ve Sade Dile Çevrilmiş Olarak (Mehmed Ali Hilmî Dede Baba’dan).

KAYNAKÇA: Celal Esat Arseven / Türk Sanatı (1970), Mahmud Bedreddin Yazır / Kalem Güzeli (1973), Uğur Derman / Türk Sanatında Ebru (1977), Muhiddin Serin / Hat Sanatımız (1981), Uğur Derman / Türk Hat Sanatı. Şaheserleri (1982), Ali Haydar Bayat / Hüsn-i Hat Bibliyografyası (1990), Ahmet Çoktan / Türk Ebru Sanatı (1992), Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi - Bedri Noyan Özel Bölümü (sayı: 5, Bahar, 1998), Cumhuriyet Kitap (22.10.1998), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 24.9.1998), Alev Coşkun / Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik (Cumhuriyet Kitap, 22.10.1998) - Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan (Cumhuriyet Kitap, 30.9.1999), Ali Dündar / Bir Kültür Kirizması Bektaşilik ve Alevilik (Cumhuriyet Kitap, 9.3.2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör