Abdurrahman Haçkalı

İslam Hukukçusu

Doğum
20 Mart, 1970
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm hukukçusu. 20 Mart 1970, Akçaabat / Trabzon doğumlu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1992) mezunu. Yüksek lisans (1995) ve doktorasını (1999) Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE’de tamamladı. “İslâm Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar” başlıklı yüksek lisans tezi ile “İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi” başlıklı doktora tezini hazırladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri; İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları adlı dergilerde yayımlandı. Türk Eğitim Sen üyesidir.

ESERLERİ:

İSLÂM HUKUKU: İslâm Hukuk Tarihinde Gayri İçtihat Metodunun Gelişimi (2004).

ÇEVİRİ: Zubdetu’l-Vusûl ilâ Umdeti’l-Usûl (Kirmastizade Yusuf Efendi’den).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör