Saffet Köse

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm hukuku araştırmacısı. 1964, Balıkesir doğumlu. Balıkesir İmam-Hatip Lisesi (1982) ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden (1986) mezun oldu. Aynı üniversitede İslâm Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (1988) ve doktorasını tamamladı (1994). Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezinde (1986-92) çalıştı. 1992’de Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında altı ay Mısır’da araştırmalarda bulundu. 1997 yılında doçent oldu. 1999 yılından itibaren Bakü Devlet Üniversitesinin davetlisi olarak İlâhiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı (1999-2002) görevinde bulundu. Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültedeki akademik görevinin yanı sıra dekan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi, Afganistan İlahiyat Fakültesi Koordinatörü gibi idari görevlerde de bulundu.

Hukuk felsefesi, medeni hukuk teorileri, külli kaideler, ahkam ayetleri tefsiri, günümüz fıkıh problemleri gibi alanlarda çalışmalarına devam ederek, makalelerini yurtdışında bazı dergilerde yayımladı. Türkiye’de ise makalelerini Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İlmi, İlim ve Sanat, İLAM Araştırma, İslâmiyat, Makâlat, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları, İslâmi Sosyal Bilimler Dergisi, Kamer, Mehir dergilerinde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi ve Şamil İslâm Ansiklopedisine maddeler hazırladı. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda bildiri sundu. 1. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Problemleri Kongresi (1996) ve Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu (1998) gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesine öncülük etti.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm Hukukunda Kanuna Karşı Hile / Hile-i Şer’iyye (1996), İslâm Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması (1997), İslâm Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti (Bakü, 2002-İstanbul, 2003), Hile-i Şer’iyye ile İlgili İlginç Bir Risale: Er-Redd Ala Men Temesseke Bi-Mezhebeyi’l-İmam Ebi Hanife ve’ş-Şafii Ala İstibahati’r-Riba Bi’l-Hiyel (2003), Hanefi Fakihi Hamid El-İmadi’nin “Lum’a Fi Ahvali’l-Mut’a” Risalesinin Tahkikli Neşri  (2003), Hanefî Fakihi Seriyyüddin (851-921/1448-1515) İbnü’ş-Şıhne’nin Nazmu’l-Mesail Elleti’s Sükût Fîhâ Rızâ Adlı Risalesi (2003), Çağdaş İhtiyaçlar ve İslâm Hukuku (2004), Saîd b. Ali es-Semerkandî’/ Cennetü’l-Ahkâm Cünnetü’l-Hisâm fi’l-Hiyel ve’l-Mehâric (eserin tahkîkli bas. İlyas Kaplan ile).

ÇEVİRİ: Çağdaş Uygulamada Ticaret Mallarının Zekatı (Yusuf El-Karadavi’den, 1997).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör