Salih Tuğ

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, İslam Hukukçusu, Çevirmen

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İslâm hukuku profesörü, akademisyen, araştırmacı yazar, çevirmen. 1930, Fatih / İstanbul doğumlu. Aksaray İlkokulu (1942), Pertevniyal Lisesi (1948), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1954) mezunu. Lise yıllarından doktorasını yaptığı yıllara kadar (1963) aletli jimnastik, atletizm ve kayak alanlarında girdiği yarışmalarda yirmi kadar kupa ve kırka yakın madalya ile taltif edildi.  

1963 yılında “İslâm Vergi Hukuku’nun Ortaya Çıkışı” başlıklı tez çalışması ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” çalışmasıyla doçent (1969), “Hadis Edebiyatı ve Zuheyr b. Harb” incelemesiyle profesör oldu (1976).

Prof. Dr. Salih Tuğ, akademik habilitasyon sürecinde sonrasında kitap olarak da basılan, “İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” üzerinde çalıştı. Tez konusunun tespit edilmesi ve bu sahanın bir araştırma konusu olarak gerçeklik alanına aktarılmasında Muhammed Hamidullah Hoca’nın teşviklerinin büyük etkisi oldu. Prof. Dr. Salih Tuğ’un profesörlük çalışması ise Hadis edebiyatı ile ilgili bir yazma eser olan Kitâb’ul-’ilm’in tenkitli neşri ile birlikte Türkçeye çevirisidir.

Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü’nde 1956 - 1976 yılları arasında asistan, 1976 - 1982 yılları arasında da müdür olarak görev yaptı. Bu kurumu neredeyse tek başına ayakta tuttu ve kütüphanesinin işler bir kütüphane haline gelmesini sağladı. Genelde İslâm araştırmaları konularına giren çalışmaların öncülüğünü yapan Prof. Dr. Salih Tuğ, aynı zamanda o yıllarda İslâmi ilimlerle ilgili akademik çalışma yapan ve kendisine başvuran hemen herkese yol gösterdi.

Prof. Dr. Salih Tuğ, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın bir kısım eserlerinin ilk ve en önemli mütercimlerinden biridir. İdareci olarak 1969 - 1970 yılları arasında MEB. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü, daha sonra burası ilahiyat Fakültesi’ne dönüşünce 1982 – 1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerinde bulundu. Yaş sınırı dolayısıyla 1997 yılında emekli öğretim üyeliği statüsüne ulaştı.

İlim yolunda faaliyet gösteren cemiyet ve vakıflarda 1970’lerden bu yana çeşitli düzeylerde görevler alan Prof. Dr. Salih Tuğ, 1980 - 1982 yılları arasında Aydınlar Ocağı başkanlığı yaptı. 1995 yılından bu yana Türkiye Millî Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve 2004 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü ile çok sayıda dernek ve vakfın üyesidir.

Makaleleri İslâm Tetkikleri Enstitüsü, Boğaziçi, İslâm ve Altınoluk gibi dergiler ile Tercüman gazetesinde yer almıştır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm Vergi Hukuku (1963)İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri (1969)Hadis Edebiyatı ve Zuheyr b. Harb’in Kitabu’l-İlm’i (1984).

ÇEVİRİ:  Hz. Peygamber’in Savaşları (M. Hamidullah’tan, 1962)Faiz Nazariyesi ve İslâm (A. İ. Kureşî’den, 1966)Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi (4 cilt, Ph. K. Hitti’den, 1980),İslâm Peygamberi I-II (M. Hamidullah’tan, 1990-91).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Salih Tuğ (tmkv.org.tr, 24.08.2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör