Ahmet Özel

İslam Hukukçusu

Doğum
14 Şubat, 1952
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi
Burç

İslâm hukukçusu. 14 Şubat 1952 (nüfusta 1953), Taşlıçay / Ağrı doğumlu. İktisatçı Mustafa Özel ile kardeştir. Ağrı Cumhuriyet İlkokulu (1963), Erzurum İmam Hatip Okulu (1972) ve Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesini (1977) bitirdi. Bitirdiği fakültede “İslâm Hukukunda Ülke Mefhumu ve Hukukî Neticeleri” konulu doktora tezini (1982) tamamladı. Çalışmalarını Antalya Müftü Yardımcılığı (1978-83), DİB Antalya Eğitim Merkezi fıkıh öğretmenliği (1983-85), TDV İslâm Ansiklopedisi (İslâm Araştırmaları Merkezi) İslâm Hukuku İlim Heyeti başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, Danışma Kurulu başkan yardımcılığı görevleriyle sürdürdü. 1995’te doçent, sonra profesör oldu. 2003 yılında emekli olmakla birlikte, merkeze bağlı olarak müellif-redaktör statüsünde çalışmaya devam etti. 2004 Eylül’ünden itibaren İnceleme Heyeti başkan yardımcılığının yanında ansiklopedi çalışmalarından sorumlu İSAM başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Makaleleri; Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, Diyanet Dergisi, Dîvân: İlmî Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, İnsan Hakları Araştırmaları: Human Rights Review’da yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yüz otuzdan fazla, ALECSO’nun Tunus’ta çıkardığı Mevsûatu A’lâmi’l-Ulemâ ve’l-Üdebâi’l-Arab ve’l-Müslimîn adlı ansiklopediye yüz on beş madde, Kuveyt’te yayımlanan Mu’cemü’l-Bâbitîn li’ş-Şuarâi’l-Arab el-Muâsirîn adlı antolojiye de Arapça şiirleri olan on bir Türk şairinin biyografilerini yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm Hukukunda Milletlerarası Münasebetler ve Ülke Kavramı (doktora tezi, 1982, daha sonra İslâm Hukukunda Ülke Kavramı: Darü’l-İslâm-Darü’l-Harb adıyla yayımlandı, 1984), Hanefî Fıkıh Âlimleri (1990), İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri (1996).

ÇEVİRİ: İslâm: İdealler ve Gerçekler (S. Hüseyin Nasr’dan, 1985), Et-Terâtibü’l İdariyye: Hz. Peygamber’in Yönetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar (Kettanî’den, 3 cilt, 1990-93).

KAYNAK: Ahmet Selim (Zaman, 24.12.1989), Viorel Panaite / Revue des Etudes Sudest Eurepéennes (XXX / 1-2 1992, s.165), Muhammet Özdemir / Savaş Esirlerine İlişkin Müslüman ve Batılı Deneyimlerin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Ahmet Özel’in Düşündürdükleri (İnsan Hakları Araştırmaları: Human Rights Review, II / 2, 2004, s. 181-186), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör