Salim Öğüt

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Doğum
Ölüm
18 Haziran, 2012
-
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

İslâm hukuku araştırmacısı (D. 1956, Tokat – Ö. 18 Haziran 2012). 1973 yılında Tokat İmam Hatip Okulunu, 1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. 1983 yılında yüksek lisansını, 1988 yılında doktorasını Suudi Arabistan Mekke Ümmü’l Qura Üniversitesinde tamamladı. 1989 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde telif uzmanı olarak göreve başladı. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, 1995’te ise Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesine geçti. 1997'de doçent, 2003'tc profesör oldu. Son olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretini üyeliğine alandı 18 Haziran 2012 günü vefat etti. öldü.

TDV İslâm Ansiklopedisi ve İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi için maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: İslâm Hukuk Metodolojisinde Haber-i Vahidin Kaynak Değeri (2003), Hikmetle Ta’lil Problematiğinin İlmi Değeri ve Aktüel Anlamı (2003).

ÇEVİRİ: Zâdu’l-Meâd (İbn Kayyım el-Cevziyye’den, 4. cilt Vecdi Akyüz-Ali Vasfi Kurt’la; 6.cilt Mehmet Erdoğan-Şükrü Özen’le, 1990), İslâmi Hayat (İzzeddin Belik’ten,, İbrahim Cücük-Vecdi Akyüz ile, 4 cilt, 1992), Osmanlı Fethi ve 15-16. Asırlarda Bosna Hersek’te (Yugoslavya) İslâm’ın Yayılışı (Muhammed Niyaz Şükriç’ten).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Türkiye Yazarlar Birliği / Türkiye Kültür Sanat Yıllığı (2013).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör