Şeyh Baha Uluğ Efendi

Şeyh

Doğum
Ölüm
-

Son dönem Nakşibendi şeyhlerinden (D. 1888, Diyarbekir - Ö. 1950). Müftüzadelerden Fazıl Efendi’nin oğludur. Aile 450 yıl Diyarbakır’da yerleşik bir ailedir. Bu aileden yedi kişi müftülük yaptığından Müftüzadeler diye lakaplandırılmıştır. Rufai şeyhi Fehmi Efendi'den hilafet almıştır. Diyarbekir’e ilk gelen dedeleri Dağkapı'nın şehir içi tarafından sağ yanında bulunan iki mezardan biri olan Şeyh Muhammed Mazenderanî’dir. Mazenderan İran’da bir bölge adıdır.

KAYNAK: M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşayih-i Amid (2004, s. 98), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör