Hindî (Hindistanlı) Baba

Şeyh

1316/1898 tarihli Salnâme-i Diyarbekir'de, Diyarbakır'da kabri bulunan peygamber, sahabe ve evliyaya ait türbelerin anlatıldığı kısımda eizze-i kiramdan Hindî Baba Hazret­lerinin Aynızülal mevkiinde medfûn olduğu belirtilmektedir. Hindî Baba'nın medfûn olduğu Aynızülal mevkii, bugün Merkez Sur İlçesi İnönü Caddesi'nde, Çift Kapı ile Tek Kapı arasında, Postane binasının karşısındadır.

Ermiş bir zat olduğu kabul edilen Hindî Baba'nm Hindistan'dan geldiği, Diyarbakır'a yerleşip uzun süre ayakkabı tamirciliği yaptığı ve ölümünden sonra da Çift Kapı yakının­daki bugünkü yerine defnedildiği aktarılmaktadır. Günümüzde Hindî Baba'nın kabri demir parmaklıklarla çevrilidir.

Tasavvufta "baba" şeyh manasında kullanılmaktadır. Hindî Babaya, Arapça "Hindî" lakabı, Hindistanlı/Hintli olduğu için verildiği konusunda rivayetler bulunmaktadır. Bu konudaki başka bir rivayette ise "Hindî" lakabı onun, Akkoyunlu devletinin en kuvvetli aşireti olan "Hind"e mensup ve o aşiretin reisi olmasından kaynaklanmaktadır.

Tanınmış ediplerimizden Süleyman Nazif (ö. 1927), "Gene İran-ı Viran" başlıklı yazı­sında, kendisine yapılan saldırıları cevaplandırırken, "Validemin ceddi Akkoyunlu dev­letinin en kuvvetli istinatgâhı olan 'Hindî' adlı bir Türk aşiretinin reisidir" demektedir. Nazif'in validesi Ayşe Hanım, Diyarbakır'ın soylu bir ailesi olan Zülfüzâdeler'den idi. Bu aile sonradan "Tigrel" soyadını almıştır. Hindî Baba'nın, 16. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmekte ise de kimliği ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinilememiştir.

KAYNAK: Ali Melek - Abdullah Demir / Dini Değerleriyle Diyarbakır (Diyarbakır İl Müftülüğü, 2009, Ankara), Yaşar Kalafat / "Diyarbakır'da Ulu Kabirler", s. 816-817), Diyarbakır Salnâmeleri (IV, 210-211), Mehdi İlhan / "Diyarbakır'ın Türbe, Yatır ve Mezarlıkları", I, 202), Şevket Beysanoglu / Diyarbakırda Gömülü Meşhur Adamlar, s. 89) - Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları II.190; M. Değer-Ş.Beysanoglu / Diyarbakır Folklonmda Halk Hekimliği (s. 84).

ALİ MELEK - ABDULLAH DEMİR

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör