Seyyid Muhammed Şerif Sükûtî

Şeyh, İslam Bilgini

Doğum
00 Şubat, 1869
Ölüm
-
Burç
Diğer İsimler
es-Sükûtî Seyid eş-Şeyh Muhammed Şerif Bahaüddirı es-Sükûtî

19. Yüzyıl İslâm âlimi ve Nakşibendî şeyhlerinden (D. Şubat 1869, Bağdat - Ö. 1938). Diyarbekir'in tanınmış ailelerinden olan Sükûtîzâdeler'dendir. Künyesi es-Sükûtî Seyid eş-Şeyh Muhammed Şerif Bahaüddirı es-Sükûtî'dir. Babası Seyid İbrahim Sükûtî'nin görevli bulunduğu Bağdat'ta doğdu. Bağdat ve Hille'nin tanınmış bilim adamlarından ve babasından özel dersler aldı. Çeşitli görevlerde bulundu. 14 Haziran 1900 ta­rihinde İstanbul Hüdai Dergahı Şeyhliğine ve Meclis-i Meşayih üyeliğine atandı. Bu son görevi 15 yıl sürdü. Kendisine 1904'te 3. rütbeden Osmanlı Nişanı ve 1906'da Bilad-ı Hamse payesi verildi.

Şeyh Feridüddin Ahmed b.Süleyman el-Halidî en-Nakşibendi'nin Nakşibendi Sadâtının Şemâili adlı eserini Türkçeye çevirdi (Bkz. İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman Ergin yazmalar bölümü, Nu.1580). 1938'de vefat etti.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 4, s. 10, 2003; naklen M. Şefik Korkusuz / Tezakir-i Meşayih-i Amid, s. 163-166), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör