Şeyh Muhammed Maşuk

Şeyh, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
28 Aralık, 1975
Eğitim
Medrese mezunu

Mutasavvıf, Şeyh (D. 1906, Norşin / Bitlis – Ö. 28 Aralık 1975, Mekke). Küçük yaşlarından itibaren İslâmi ilimlere ve tasavvufa ilgi duyarak kısa zamanda kendini yetiştirdi ve Ohinli Şeyh Alaaddin Efendi’den icazet (diploma, yeterlilik) aldı. Ardından medresede öğrenci yetiştirmeye başladı. Aynı zamanda Şeyh Muhammed Ziyauddin Efendi’nin halifesi (vekil), Suriye-Hizna’daki Şeyh Ahmed el-Haznevî (Ö. 1950)’nin yanında Nakşibendî-Halidî usulü üzere tarikat terbiyesi aldı ve ardından Şeyh Ahmed el-Haznevî’nin halifesi oldu.

Şeyh Ahmed el-Haznevî’nin kendisine gönderdiği dokuz mektup, Şeyh Ahmed’in mektubâtı içerisinde yayımlandı. Norşin’de Şeyh Taha, Şeyh Takiyuddin, Molla Bakî ve Şeyh Nasır’ın yanı sıra Nakşibenbendi yolunu sürdürenlerden oldu. Birçok kimseye tasavvuf dersi verdiği gibi, yerine birçok halife de bıraktı.

KAYNAKÇA: Mektubât, Şeyh Muhammed Ziyauddin ve Şeyh Ahmed el-Haznevî (çev.: Hasib Seven, 1977), M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşayih-i Amid - Diyarbekir Velileri (1997), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11.Cilt., 2009), Doç. Dr. Ömer Çelik (25.05.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör