Yener Özen

Psikolog, Akademisyen

Eğitim
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

Psikolog, akademisyen, yazarGazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü mezunu. Yüksek lisans çalışmasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı (1996). Doktorasını da aynı yerde 2009’da verdi.

Yüksek Lisans tezi: "İşitme Engelli Çocukların Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Bağlı Olarak Gösterdikleri İlgi ile Çocukların Topluma Uyum Sorunları ve Rehberliğin Önemi".

Doktora Tezi: "İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Yordayıcılarının İncelenmesi",

Doç. Dr. Yener Özen, halen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Kitapları:

 

İlköğretimde İletişim - Sınıfta Yönetim (2001), Karizma ve Lider (2014), Eğitimde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme (2014), İrade Eğitimi (2014), Sorumluluk Eğitimi (2014), Toplumsal İnsan (2014), Sevgi Eğitimi (2014), Ataletten Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtulma Eğitimi Nikbinliğe (2014), Kabadayı – Bu Bir Alaattin Ağabey Kitabıdır (2015), Sorumluluk Eğitimi (2015), Narsistik Ben - Kendilik Psikolojisi Bağlamında (2016), Değerler Neye Değer (2016), İsyankar Kürtler – Politik Psikiyatri, Travmatik Ben (2018), Türk Milli Kültüründe Kimlik ve Değerler Psikolojisi (2019).

 

 

Scı, Sscı, Ahcı İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Gundogdu C., Ağirbaş Ö., Özen Y., Gülaçti F., "Evaluation of the pedagogical formation courses in previous and current physical education and sports teacher training programs", Energy Educatıon Scıence And Technology Part B-Socıal And Educatıonal Studıes, Vol.4, Pp.2153-2164, 2012 (Abstract)

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Özen Y., Er E., "Biz Babadan Böyle Gördük-Evlat Sorumluluğu", Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, Vol.3, Pp.13-22, 2019 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Körler Ülkesinde Hem Görmek Hem De Sağır Olmak Suçtur!!! ", The Journal Of Social Science, Vol.3, Pp.314-321, 2019 (Özet)(Abstract)

Özen Y., Köksalan B., "A New Way Of Learning And Well-Being: Bibliotherapy", European Journal Of Education Studies, Vol.5, Pp.118-134, 2019 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Ahlaki Karakterin Değişmezliği: Onur", The Journal Of Kesit Academy, Vol.4, Pp.64-79, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., Er E. , "Evlat Sorumluluğu Beklentisi Ölçeği Türkçe Uyarlaması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Socıal Scıences Studıes Journal, Vol.4, Pp.1865-1875, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Değerler Psikolojisi Bağlamında Optimal Terapi ", The Journal Of Social Science, Vol.2, Pp.183-194, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Karar Heuristikleri Bağlamında Optimal Terapi ", The Journal Of Kesit Academy, Vol.4, Pp.541-563, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Travma Sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Bozukluklar Üzerine Bir Değerlendirme", The Journal Of Social Science, Vol.2, Pp.136-159, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Nörolojik Dil Değişimi Bağlamında Optimal Terapi ", The Journal Of Academic Social Science, Pp.71-83, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., Bulut Özen H. , "Şiddetin Çığlığı Travma", Social Sciences Studies Journal, Vol.4, Pp.3152-3164, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Psikolojik Travmalardan Korunma Ve Tedavi", The Journal Of Kesit Academy, Vol.4, Pp.216-230, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Psikolojik Travmayı Yordamada Yeni Bir Teori Denemesi (Çift Sarılı Yumurta Teorisi)", The Journal Of International Education Science, No.15, Pp.235-250, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Kendilik Psikolojisi Bağlamında Optimal Terapi ", Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal Of Social Science, Vol.5, Pp.52-66, 2018 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "İntihar Etmiyorsak Yaşayalım Bari!!! (Travma Terapisi Ve Travmada Psikoeğitim)", Al- Farabi International Journal On Social Sciences, Vol.1, Pp.463-486, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Travmatik “Ben” Ve Çift Sarılı Yumurta ", Socıal Scıences Studıes Journal, Vol.3, Pp.685-695, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Farkında Mıyız? (Bilişsel Farkındalık İle Psikolojik İyi Oluşun İçrelleşmesi)", Kesit Akademi Dergisi, Vol.3, Pp.168-189, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "The Effect Of Visual Feedback İn Teaching Basketball Skills", Kastamonu Unıversıtesı Kastamonu Egıtım Dergısı, Vol.25, Pp.1-13, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "İşitme Engelli Çocukların Topluma Uyumu Ve Rehberliğin Önemi", Researcher: Social Science Studies, Vol.5, Pp.293-316, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Travma Sonrası Gelişim, Büyüme, Kimlik Gelişimi Ve Sosyal İlişkiler", Researcher: Social Science Studies, Vol.5, Pp.858-872, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Do We Have A Free Wıll? (Developıng A Free Wıll Scale And Relatıonshıp Of Free Wıll Development Wıth Demographıc Varıables)", The Journal Of İnternational Education Science, Pp.1-20, 2017 (Abstract)

Özen Y., "Psikolojik Travmanın İnsanlık Kadar Eski Tarihi", The Journal Of Social Science, Vol.1, Pp.104-117, 2017 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "The Effect Of Turkısh Chıldren’s Street G“Mes Upon The ?Respect V“Lue? Of Second“Ry Educ“Tıon Students ", European Journal Of Education Studies, Vol.4, Pp.74-84, 2016 (Abstract)

Özen Y., "Investigating The Decision Heuristics Of Candidate Teachers Who Are Different İn Their Responsibility Controls", Universal Journal Of Educational Research, Vol.4, Pp.1738-1743, 2016 (Abstract)

Özen Y., "The Development Of Will Perception Scale And Practice İn A Psycho-Education Program With İts Validity And Reliability", Educational Research And Reviews, Vol.9, Pp.1125-1132, 2014 (Abstract)

Özen Y., "Türk Milli Kültüründe Değerler Ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi/Impact Of National Cultural Values And To Values Of The Turkish Nation", Hikmet Yurdu, Cilt.7, Ss.59-87, 2014 (Özet)(Abstract)

Özen Y., " Sorumluluk Duygusu Ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği Ve Geçerliği ", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi , Cilt.4, Ss.343-357, 2013 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Development Of A Turkish Respect Inventory For Values Education: Validity And Reliability", World Applied Sciences Journal, Vol.20, Pp.450-457, 2012 (Abstract)

Özen Y., Gülaçti F., "Personal Responsıbılıty In The Context Self-Knowledge Of Human And Human Nature", Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, No.3, Pp.370-388, 2012 (Özet)(Abstract)

Öz R., Koç A., Çelik E., Telli E., Sanalan V.A., Özen Y., "Bilgisayar Fobisi: Sebepler Ve Sonuçlar Üzerine Bir Durum Çalışması", Akademik Bakış Dergisi , Vol.., No.., Pp.1-11, 2012 (Özet)(Abstract)

Özen Y., Gülaçti F., "Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi", Uhbab, Vol.1, Pp.83-101, 2012 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Kişisel Sorumluluk Bağlamında İnsanın Kendini Tanıması Ve İnsan Doğası", Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.3, Pp.370-380, 2012 (Özet)(Abstract)

Özen Y., "Kişisel, Sosyal, Ulusal Ve Küresel Sorumluluk Bağlamında Toplumun Yeniden İnşası: Mekân", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ss.134-148, 2011 (Özet)(Abstract)

Özen Y., Gülaçti F., "Development Of Internally And Externally Controlled Responsibility Scale: Validity, Reliability And Analysis", World Applied Sciences, No.2, Pp.139-144, 2011 (Abstract)

Özen Y., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.42, Ss.69-86, 2009 (Özet)(Abstract)

 

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

Özen Y., "A New Way Of Learnıng And Well-Beıng Bıblıotherapy", Internatıonal Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, Pp.68-83

Özen Y., "Do We A Free Will? (Developing A Free Will Scale And Relationship Of Free Will Development With Demographic Variables)", Ines, Antalya, Türkiye, 3-5 Kasım 2016, Vol.1, No.1, Pp.52-52 (Abstract)

Özen Y., Gülaçtı F., "Sorumluluk Duygusu Ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirliği", 19. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., 16 Eylül - 18 Ekim 2010, Vol.1, No.1, Pp.1-1 (Özet)

Özen Y., Gülaçtı F., "Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzincan Üniversitesi Örneği ", 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1-3 Ekim 2009, Vol.1, No.1, Pp.1-1 (Özet)

Bahar H.H., Özen Y., Gülaçti F., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Kayıtlı Olunan Programa Göre Akademik Başarı Durumlarının Ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi", Xvı. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5-7 Eylül 2007, Ss.322-326 (Özet)

 

KAYNAK: Doç. Dr. Yener Özen (aves.erzincan.edu.tr, 22 Mart 2019), Yener Özen kitapları (dr.com.tr, 1000kitap.com, 24.04.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör