Öget Öktem Tanör

Profesör, Psikolog, Akademisyen

Doğum
31 Mayıs, 1935
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Nöropsikolog, profesör, akademisyen, Nöropsikoloji Derneği kurucusu ve başkanı,  31 Mayıs 1935'te İstanbul Göztepe'de doğdu. Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanlarından Dr. İbrahim Öktem'in kızı, Hukuk profesörü Bülent Tanör eşidir. Çocukluğunun yazları hep Göztepe'de anneannesinin köşkünde geçti. Kışları ise, 2 yaşına kadar Sivas'ta, 8 yaşına kadar Zonguldak'ta, Lise bitene kadar da Bursa'da yaşadı. İlkokul 1. sınıfı Zonguldak'ta okudu. Annesinin insiyatifi ile, 6 yaşında piyano öğrenmeye başladı; Bursa'da da bu devam etti. İlkokul 4. sınıftan başlayarak, Bursa'da her sene Mayıs sonunda, Halkevinde piyano konseri verirdi. Şimdi, bir uluslararası kongrenin açılış gününde, piyanoda bir eser çalmış olsa da,  belli bir derecede piyano hakimiyeti olmasına rağmen hayatında birinci yeri tutmadığı için piyanoya fazla zaman ayıramıyor.

1954 yılında (o yıllarda Lise eğitimi 12 yıla çıktığından 11 yerine, o da 12 yıl okuyanlardan oldu) Bursa Kız Lisesinden mezun oldu. Çalışkan bir öğrenciydi, hep iftihar listesine geçerdi. Edebiyat ve Kompozisyon en kuvvetli dersiydi, liseler arası kompozisyon yarışmalarında hep birinci olurdu.

1959 Şubatında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (mezun olmak kendisini korkuttuğu için, Kara Ticaret Hukuku sınavına girmeyip Şubata bırakmıştı).  Mezuniyet sonrası Hüseyin Nail Kubalı'nın Anayasa Hukuku kürsüsüne asistan oldu. (Daha sonra aynı kürsüye asistan olacak olan, ilerki zamanların meşhur Anayasa Hukuku hocası, merhum Prof. Dr. Bülent Tanör ile evlendi. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi. 

1966'da Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümüne doktora öğrencisi olarak kabul edildi; 1969'da aynı bölüme asistan olarak atandı. Ama 1972 Aralık ayında, siyasi nedenlerle, İsviçre'ye kaçmak durumunda kaldı (eşi Bülent de ondan 3 ay önce oraya kaçmak zorunda kalmıştı). 1974'te Bülent Ecevit siyasi af ilan edince Türkiye'ye döndüler. Bülent Tanör'le, 15 Mart 1974'te İsviçre'nin Cenevre kentinde evlendiler.

Dönüşte, 1975 Şubat sömestrinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Psikoloji mezunları için açtığı doktora programına kabul edildi. 4 yıl çeşitli tıp dersleri alıp sınavlarını verdikten sonra, tez yazımı aşamasına geçerek 1981 Haziranında oradan doktora derecesini aldı. 1983'te İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji bölümüne önce gönüllü olarak girdi, sonra kadro tayini çıktı.

Burada Türkiye'nin ilk Klinik Nöropsikoloji Laboratuarını kurdu. Bu laboratuar önce nörologlar arasında, hemen ardından psikiyatristler ve beyin cerrahları arasında kabul gördü. Bu kabulle diğer şehirlerde de tanınarak, bir çok üniversiteden psikologlar nöropsikolog olarak yetiştirilmek üzere yanına gönderilmeye başlandı. Bu laboratuar, Türkiye çapında bir okula dönüştü.

Öget Öktem Tanör, 1993'te doçent, 2000'de profesör oldu. 2008 yılında arkadaşlarıyla Nöropsikoloji Derneğini kurdu; derneğin başkanı seçildi, bu görevi şimdi de sürdürmeye devam etmektedir.

Mimar Sinan Üniversitesinde, İstanbul Ün.Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde, gene İst. Ün. Pedagoji fakültesinde, Haliç Üniversitesinde, Okan Üniversitesinde, İstanbul Ticaret Üniversitesinde, Kültür Üniversitesinde, lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. 2002'de yaş haddinden emekli olduktan sonra, Bilim Üniversitesinde 2016 Şubatına kadar  ders verdi. Ama bu üniversieteyle, sadece dersleri olduğu günler gitmek üzere anlaştı. Çünkü İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Nöroloji'deki Nöropsikoloji Laboratuarında - hiç para almadan- hasta görmeyi, afazi rehabilitasyonu yapmayı ve stajyer yetiştirmeyi ve diğer üniversitelerdeki derslerini de sürdürüyordu.

Hem hukuk hem psikoloji yüksek öğrenimi gören Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Hukuk- Nöropsikoloji ikilemi konusunda şunları söylüyor:

"15 yaşındaydım, ikisi de doktor olan anne ve babama, bugünkü nöropsikoloji alanını, tabii bilmeden, tarif edip, "Ben, beynimizde ne olduğunu çok merak ediyorum; bir şeye dikkat ederken beyinde ne oluyor, bir şeyi hatırladığımız anda beyinde ne oluyor; bunlar beni çok ilgilendiriyor; onun için Tıp okumak istiyorum" demiştim. Onlar da bana, Tıp Fakültesinde böyle şeyler okutulmadığını söylediler. 16 yaşımdayken annem öldü. Lise biterken babama tekrar aynı şeyi söyledim, o da gene aynı cevabı verdi. Hocalarım bana "Sen iyi yazıyorsun. İyi konuşuyorsun. Hukuk'a git."diyorlardı. Babam da Hukuku önerdi. Böylece Hukuk'a başladım, ama daha ilk gün anfide otururken "Benim burada işim ne! Ben Tıp'ta olmak istiyorum." diye acı acı düşündüğümü hatırlıyorum. Ama Hukuk'ta okurken Tıp'la hep ilişki kurdum. Anatomi, Fizyoloji,Psikiyatri kitapları okuyordum. Hukuk 3. sınıftayken İstanbul Tıp Fakültesindeki Psikiyatri ve Nöroloji derslerine girmeye başladım. Hukuk asistanı olarak New York'taki Columbia University'den 1 yıllık burs kazanıp gittiğimde, orada bu alandaki bilgilerimi daha da geliştirmek olanağı buldum. Dönüşte babama, Tıbba girmek isteğimi söylediğimde, "Bu yaştan sonra olmaz" diye kesin karşı çıktı; ama doktoramı Hukukta değil Psikoloji'de yapmamı kabul etti. Bu alanda kendimi o kadar yetiştirmiştim ki, 1969'da Psikoloji'de asistan olur olmaz, benim teklifim üzerine Fizyolojik Psikoloji dersi vermemi kürsü kabul etti. Asıl talih yüzüme, 1975'te Cenevre dönüşü Cerrahpaşa Tıp Fakültesine doktora öğrencisi olarak kabul edilmemle güldü."

YAYINLARI:

 

I) KİTAPLAR

 

1)ÖKTEM (Tanör), Öget : Anksiyetenin Öğrenme ve Hafızaya Etkisi (doktora tezi) 1981, Güryay Matbaası, İstanbul

2) ÖKTEM, Öget : Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. 2006, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul

    (Bu kitabın tekrar basımları sürekli yapılmakta; ders kitabı olduğu için sık sık tükeniyor)

3)ÖKTEM-TANÖR, Öget : Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Öktem-SBST) El Kitabı. 2011, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

    (Bu kitabın 2. Basısı, 2016 yılında yapıldı)

 

II) KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

1)ÖKTEM,Öget:”Afazi Muayenesi”, ss.154-156; “Mental Durum Muayenesi” ss.156-161, in: Edip Aktin, Sara Bahar, Nörolojik Muayene ve Teşhiste Temel Bilgi, 1988, Filiz Kitapevi, İstanbul.

2)ÖKTEM,Öget:”Afazi”, Bölüm VI ss.33-38; “Demans”, Bölüm VII ss.39-40, in: Nöroloji Ders Notları (İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri), 1991, Ak Basımevi, İstanbul.

3)ÖKTEM,Öget: Gelişimsel Bir Öğrenme Güçlüğü (Gelişimsel Disleksi ).300-309 in: Ben Hasta Değilim. (ed.Aysel Ekşi).1999,Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul.

 4)ÖKTEM,Öget: Demansların Nöropsikolojik Değerlendirilmesi. 67-81 in: Alzheimer ve Diğer Demanslar , (ed.Kaynak Selekler).2003,Güneş Kitabevi,Ankara .

5)ÖKTEM,Öget: Alzheimer Hastalığının Erken, Orta ve İleri Dönemlerinde Genel Kognitif Profil. 101-111 in: Beyin ve Nöropsikoloji (eds. S.Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel). 2003, Çizgi Tıp Kitabevi, Ankara.

6) ÖKTEM,Öget: Nöropsikoloji Uygulamaları. 233-235 in: Beyin ve Nöropsikoloji (eds. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel). 2003, Çizgi Tıp Kitabevi, Ankara.

7)ÖKTEM,Öget: Klinik Nöropsikoloji Bakış Açısıyla. 115-132 in: Bilnot Bataryası El Kitabı (Sirel Karakaş). 2004, Dizayn Ofset, Ankara.

8)Öktem Ö,Bahar S.Z,Aktin E:”Afazi,Apraksi,Agnozi”. ss.85-92 in: Nöroloji. (Ed.Emre Öge).2004, Nobel Tıp Kitabevi.,İstanbul.

*ÖKTEM,Öget:”Afazi Muayenesi”. Ss.121-122 in: Nöroloji.. (Ed.Emre Öge).2004, Nobel Tıp Kitabevi., İstanbul.

9)ÖKTEM,Öget: “Mental Durum Muayenesi”. ss. 123-126 in:Nöroloji. (Ed. Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi., İstanbul.

10)ÖKTEM, Öget: “Nöropsikoloji”. ss.168-177 in: Nöroloji. (Ed.Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi., İstanbul.

11) ÖKTEM,Öget: Epilepside Nörokognisyon. 549-558 in: Epilepsi (eds. İ.Bora, S.N.Yeni,C.Gürses). 2008, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.

12)ÖKTEM,Öget: Afazi,Apraksi,Agnozi. 35-38 in: Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavi (Çeviri Kitap; çev.ed.M.Emre), 2008; Güneş Tıp Kitapevi, Ankara.

13)ÖKTEM,Öget: SinirBilim Bakış Açısıyla Bellek, 787-810 in: Bir Arada-Das Zwischen-In Between (Festchrift für Önay Sözer Armağanı), 2013, yayıma hazırlayan:Sanem Yazıcıoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları.

14)ÖKTEM-TANÖR,Öget: Aşkın Nörobiyolojik Temelleri. 2769-2774 in: Rona Aybay'a Armağan,2014, Legal Hukuk Dergisi yay., 2. cilt.

15)ÖKTEM,Öget: Nöropsikolojik Değerlendirme, 15-29 in: Davranış Nörolojisi (ed. Oğuz Tanrıdağ), 2016, Nobel Tıp Kitabevleri.

16)ÖKTEM,Öget: Sinirbilim Bakış Açısıyla Bellek, 97-105 in: Davranış Nörolojisi (ed. Oğuz Tanrıdağ), 2016, Nobel Tıp Kitabevleri.

17)ÖKTEM,Öget: Multipl Sklerozda Bilişsel Bozukluk, 293-328 in: Davranış Bozuklukları ve Biliş (ed. Metehan Irak), 2016, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

 

III: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri var.

 

IV: Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulmuş ve Özet kitap/Abstract book'ta özeti yayınlanmış çok sayıda bildirisi bulunmakta.

Neuropsychological follow-up of 12 patients with neuro-Behçet disease

- Full-Text@Istanbul Uni Ö Öktem-TanÖr, B Baykan-Kurt, IH Gürvit, G Akman- … - Journal of Neurology, 1999 - Springer Abstract We analyzed the data ob- tained from neuropsychological eval- uations of 12 neuro-Behçet Disease (NBD) patients who had been fol- lowed up for 35.6 ± 23.7 months with successive neuropsychological testing by a ... Alıntılanma sayısı: 36 - İlgili makaleler - Web'de Ara - 3 sürümün hepsi

[ALINTI] A verbal test of memory processes

Ö Öktem - Nöropsikiyatri Arşivi 1992; 29 (4): 196 Alıntılanma sayısı: 4 - İlgili makaleler - Web'de Ara

[ALINTI] Sözel Bellek Süreçleri Testi, Bir ön çalışma

Ö Öktem - Nöropsikoloji arşivi, 1992 Alıntılanma sayısı: 3 - İlgili makaleler - Web'de Ara

Obsessive–compulsive disorder after epilepsy surgery - Full-

KAYNAK: Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Bilgi teyidi (Mayıs 2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör