Mihriban Michaela Özelsel

Psikolog

Doğum
Eğitim
North Carolina Üniversitesi Psikoloji

Psikolog. 1949, Almanya doğumlu. Gençlik çağının büyük bir kısmı Türkiye’de geçti. Otuz yedi yaşında dinini değiştirip Müslüman oldu. North Carolina Üniversitesinde Psikoloji eğitimi aldı ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını Frankfurt’ta Goethe Üniversitesinde tamamladı. ABD’nin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinde klinik psikoloji, davranış bilimleri, sistemli aile terapisi ve bunların kadim sûfî teknikleriyle bağlantıları konusunda ders verdi. Çalışmalarını Maryland Üniversitesi öğretim üyesi olarak sürdürdü. 40 Tage: Erfahrungsbericht einer Traditionellen Derwischklausur Forty Days adlı eseri Petek B. Ateş tarafından Halvette Kırk Gün (2002) adıyla Türkçeye çevrildi. Kitabı geniş yankı buldu.

KAYNAK: İbrahim Baz / “Halvette 40 Gün, Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi” (Tasavvuf, sayı: 12, Ocak-Haziran 2004), Nuriye Akman / “Halvette Kırk Gün’ün Yazarı Psikolog Michaela Mihriban Özelsel: Entelektüel Kabuğumu Halvette Kırdım” (Zaman, 6-7 Nisan 2003), Hâlim Ateş / “12 Yıl Sonra Üsküdar’da Günlerden Bir Pazar Michaela M. Özelsel’in ‘Halvette Kırk Gün’ünü Okumak - Sarsıcı Bir İç Deneyimin Dışarıdan Deneyimlenişi” (Kaşgar, Sayı: 29, Eylül 2002), Özcan Ünlü / “Halvet Günlüğü” (Kitap Haber, sayı: 15, Şubat-Mart 2003), Mehmet Ankara&Halit Kılıç / “Mayın Tarlası/Halvette Kırk Gün” (Kılavuz, Nisan 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör