Mehmed Selim Paşa

Osmanlı Sadrazamı

Doğum
Ölüm
-
-

Osmanlı dönemi devlet adamı, sadrazam (D. 1771, Hotin / Osmanlı Devleti – Ö. 1831, Şam / Osmanlı Devleti). Sultan II. Mahmud zamanında Sadrazamlık etmiş vezirlerdendir. Cebecibaşı Mustafa Ağa’nın oğludur. Hotin’in istilâsından sonra Şumnu’ya gelmiş, orada Sarbanbaşı, Turnacıbaşı ve Kapıcıbaşı olmuştu. Edirne’de Bostancıbaşı iken 1818’de Vezirlikle Silistre Valisi, 1824’te Sadrazam oldu. Yeniçeri Ocağının kaldırılması hizmetinde bulunduktan sonra Rusya’ya karşı Serdarı Ekrem sıfatı ile gönderilmiş, fakat Varna kalesinin imdadına koşmakta geciktiği için 1828’de azledilmiştir. Rütbesi ve malı alınıp Gelibolu’ya sürülmüşse de bir yıl sonra affedilip Yanya, Halep ve daha sonra Şam Valisi olmuştur. Şam’da evi eşkıyalar tarafından yakılmış, kendisi de öldürülmüştür. Cesur ve iş bilir bir adam olarak tanınırdı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör