Abdullah Paşa (Kölemen)

Mareşal, Asker, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-

Asker, devlet adamı, müşir (D. 1846, Trabzon – Ö. 1937). Mısır Ordusu süvari miralayı Türk kölemenlerinden Rüstem Bey’in oğludur.  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldı. Hicaz fırkası kurmay heyetinde görev aldı; Abdülmuttalip ayaklanmasını bastırdı. İngilizleri izlemek amacıyla, gizli görevle Mısır’a gönderildi. Harbiye’de öğretmenlik yaptı. Goltz Paşa’nın tercümanı, sonra yardımcısı oldu. Anadolu’daki ermeni ayaklanmalarını bastırmakla görevlendirildi. Musul valiliğine atandı. Orada Puşter aşiretinin taşkınlıklarını bastırdı. İkinci Lahey Konferansı’na askeri temsilci olarak katıldı. Müşirliğe yükseltildi (1904) ve mabeyn müşirliğine getirildi. İkinci meşrutiyet’in ardından 4. ordu müşirliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Rütbesi ferikliğe indirildi. (1911). Balkan Savaşı’nda Doğu Ordusu’na komuta etti.

Dürüst kişiliğiyle tanınan Abdullah Paşa, Meşrutiyetin ilânından sonra Dördüncü ve İkinci Ordular Komutanlığına ve başka yüksek askerlik vazifelerine tayin edildi. Balkan Harbinde Şark Ordusu Komutan iken, yaparak Kırklareli ve Lüleburgaz’da ordusu Bulgarlara yenilince, emekli edildi. Yaşadığı bu talihsizlik nedeniyle hakkında soruşturma açıldıysa da beraat etti. Birinci Dünya Savaşı sonrası mütareke döneminde Tevfik Paşa kabinesinde altı hafta Harbiye Nazırlığı yaptı.

Balkan Harbinde Şark Ordusu Komutanlığında ve Harbiye Nazırlığında bulunmuş II: Abdülhamit devri müşirlerinden, lekesiz ve değerli komutanlarındandır. Goltz Paşa ile birlikte yaptığı istikşaf (mali hazırlık ve tesbit) haritası ile Balkan Harbi hatıraları basılmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt 1986).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör