İsmail Fazıl Paşa

Asker, Devlet Adamı, Siyasetçi

Ölüm
18 Nisan, 1921
Eğitim
İstanbul Harp Okulu

Asker, siyaset ve devlet adamı (D. 1856, Kandiye / Girit – Ö. 18 Nisan 1921, Ankara). General Ali Fuat Cebesoy’un babasıdır. Millî Mücadeleye hizmetiyle ve Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk kuruluşunda Nafia Vekilliği ile tanınmış askerlerimizdendir. Giritli  tüccarlardan İbrahim Efendi’nin oğludur. 1877’de Kurmay Yüzbaşılığı ile Harbiye’den mezun oldu. İşkodra Fırkası Erkân-ı Harbiyesinde, kısa bir müddet Harbiye Mektebi hocalığında bulundu. İkinci Abdülhamid’in yaverliğinde bulunduktan sonra Erzincan’a uzaklaştırılarak on yedi sene orada kaldıktan sonra Miralay (Albay) iken İstanbul’a geldi.

İsmail Fazıl Paşa, 1901’de Liva (General), 1908 darbesinden sonra Ferik (Korgeneral) oldu. Kısa bir süre Harbiye Mektebi Nazırlığında bulundu. 1911’de Suriye Valisi, bir yıl sonra İzmir’de Kolordu Komutanı olmuş ve 1914’te emekliye ayrıldı. Sivas Kongresinden önce 1919 Haziranında Ankara’ya gelerek Kuva-yı Milliye’ye katıldı ve Sivas Kongresinde İstanbul Murahhası ve Kongre İkinci Reisi seçildi. Bu kongreden sonra İstanbul’da toplanan son Osmanlı Meclisine Yozgat Mebusu olmuştu. Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra ilk teşekkül eden Vekiller Heyetinde Nafia Vekili seçilmiş ve ilk buhranlı günlerde Atatürk’ün yanında yaşının ilerlemiş olmasına rağmen çok çalışmıştı. 1921 yılında Ankara’da vefat etti ve Hacıbayram Camiinin yanındaki türbeye gömüldü.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör