İsmet Zeki Eyuboğlu

Çevirmen, Yazar

Ölüm
12 Kasım, 2003
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature Department of Classical Philology

Writer (b. 1925, Maçka / Trabzon - d. 12 November, 2003). He graduated from İstanbul Vefa High School (1948) and İstanbul University, Faculty of Literature, Department of Classical Philology (1953). He worked as a translator and freelance writer. After his folklore research articles appeared in the review Türk Folklor Araştırmaları, his research and articles were published in reviews and newspapers such as Yelken, Yeni Ufuklar and Cumhuriyet, Yansıma from 1958.

WORKS:

RESEARCH: Divan Şiirinde Sapık Sevgi (Perverted Love in Divan* Poetry, 1968), Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar (Those who Oppose God in Turkish Poetry, 1968), Baki (Baki, 1972), Tanrı Yaratan Toprak (The Soil that Creates God, 1973), Anadolu İnançları (Anatolian Beliefs, 1974), Cinsel Büyüler (Sexual Spells, two volumes, 1975), Karadeniz Aşk Türküleri (Black Sea Love Ballads, 1976), Anadolu Halk İlaçları (Anatolia Folk Medicines, 1977), İnsanın Boyutları (The Dimensions of Human Beings, 1979), Alevilik-Sünnilik, İslâm Düşüncesi (Alewism and Sunnism, The Idea of Islam, 1979), Şeyh Bedrettin ve Vâridat (Şeyh Bedreddin and Revenues, 1980), Kendi Sözleriyle Atatürk İlkeleri (Ataturk Principles in His Own Words, 1981), Anadolu Uygarlığı (The Civilization of Anatolia, 1981), Atatürk'ten Özdeyişler (Maxims from Ataturk, 1981), Bütün Yönleriyle Bektaşilik (Bektaşi Tarikat* in All Aspects, 1981), Geçmişin Yaşama Gücü (The Survival Power of the Past, 1982), Yedi Askı (Seven Suspensions, selected poems from the Pre-Islamic Poetry, 1985), Günün Işığında Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhepler Tarihi (Sufism, Orders, Religious Sects in the Light of Today, 1986), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (The Etymological Dictionary of the Turkish Language, 1988), Mevlâna Celaleddin (The Mystic Mevlâna Celaleddin,  1989), Türkçe Kökler Sözlüğü (Dictionary of Turkish Oragins, 1989), Şeytan Ayetleri Söylencesi-Zerdüşt'ün Şiirleri (The Myth of Satan's Words-the poems of Zoroastria, 1989), Hacı Bektaş Veli (Hacı Bektaş Veli, 1989), Uygarlığın Çıkmazları (Dilemmas of Civilization, 1990), Tarihin İlkeleri (The Principles of History, 1991), Alevi-Bektaşi Edebiyatı (The Literature of Alewism-Bektaşi  Tarikat*, 1991), Pir Sultan Abdal (Pir Sultan Abdal, 1991), Yunus Emre (Yunus Emre, 1991), Abdal Musa (Abdal Musa, 1991), Hatayî (Hatayi, Şah İsmail, 1991), Kaygusuz Abdal (Kaygusuz Abdal, 1992), Şeytan Ayetleri Tartışması (Dispute of Satan's Words,1994), İslâmın Çöküşü (The Collapse of Islam, 1997), Felsefe Açısından 12 Eylül-Boşluğun Egemenliği (September 12 from the Aspect of Philosophy-The Dominance of the Vacuum, 1997), Gülen Anadolu (Smiling Anatolia, 1997), Gelin Canlar Söyleşelim (Let Souls Speak, 1997), İslâmda Bölünmeler, Çelişmeler (The Divisions and Conflicts in Islam,1997), Aşık Sadık (Aşık Sadık, 1997), Yoksul Özdeyişleri (Aphorisms of the Poor, 2001), Uygarlığın Işıldakları (The Floodlights of Civilization, 2001), Toplum Sarsıntıları (Earthquakes of Society, 2001), Bilgelerin Dilinden (From the  Language of the Wise, 2002).

POETRY: Taşoluğun Başında (Beside Taşoluk, 1998), Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı (The Epic of Kids with Black Trousers, 1999).

MEMOIR: Anılar (Memories, 1999), Öğrenciler (Students, 2002).

ANTHOLOGY: Destanlar İçinde Fatih (Sultan Fatih in Legends, 1953).  

      In addition, he translated from English.

      KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör