Yusuf Kaplan

İletişimci, Çevirmen, Yazar

Doğum
Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Sinema-TV Ana Sanat Dalı

İletişimci, profesör, akademisyen, yazar, çevirmen. 1964, Şarkışla / Sivas doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Sinema-TV Ana Sanat Dalı (1986) mezunu. 1989 yılında MEB'den İngiltere'de "master+doktora" yapmak üzere burs kazandı. 1991 yılında İngiltere’de East Anglia Üniversitesinde Television as a Story-telling and Myth-making Medium (Öykü Anlatma ve Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon)” adlı tezle yüksek lisans (1991), Middlesex Üniversitesinde Türk sineması ve Türk modernleşmesi konusunda hazırladığı “Narrative and Aesthetic Principles in the Establishment of a National Turkish Cinema” adlı tezle doktora (1998) yaptı.

East Angila Üniversitesi'nde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" adlı master tezini hazırladı. 1992 yılının Nisan ayında Londra'da Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktora yaptı. Öğrencilik yıllarında Yeni Şafak, Zaman ve Kanal 7’nin İngiltere temsilcisi olarak çalıştı. Kuruluşundan itibaren Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yayımlandı. Bu yazılarıyla 2002 Türkiye Yazarlar Birliği Basın-Fikir Ödülünü aldı.

Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendi. Ardından 3 yıl Umran Dergisi'ni yönetti. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yanı sıra Yeni Şafak gazetesinde yazılarını yayılmayı sürdürdü. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5 Genel yayın Koordinatörlüğü yaptı, daha sonra TVNet'in kurucuları arasında yer aldı.

Yusuf Kaplan’ın yazı, röportaj ve çevirileri ayrıca, 1987 yılından itibaren İlim ve Sanat, Yedi İklim, Dergâh, İzlenim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, Kırklar Edebiyat Dergisi, Antrakt Sinema Dergisi, Yeni Türkiye, İslam, Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Milli Gazete gibi günlük gazetelerde, ayrıca yabancı dergilerde yayımlanmıştır.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerde ve uluslararası toplantılarda “Türk Sineması Kuramı”, “Türk Sineması’nın Adı Yok: Ulusal Türk Sineması İçin Bazı Gözlemler”, “Türk Modernleşmesi, Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu: İki Eksen” , “Medyanın Doğası ve Dili: Teoriden Pratiğe”; “Türk Medyasının Sorunları” gibi başlıklarda bildiriler sunmuş, konuşmalar yapmıştır.

 

Prof. Dr. Yusuf Kaplan İçin Ne Dediler?

 

Bugünün dünyasında hakim olan Batı uygarlığının ve zihniyetinin karşısında bir kuvvet olarak ortaya çıkabilmek yani sağlam alternatifi teşkil edebilmek herşeyden evvel İslam’la manasını bulmuş bütün bir mazinin, kültürel hafızanın doğru dürüst bilinmesine ve yeniden zihinleri inşa edici kaynak haline getirilmesine bağlıdır. İslam medeniyetinin iddiadan hale geçirilebilmesi için geçmişten bugüne aktarıldığında fayda verebilecek zerre kadar bilgi dahi işlenip ortaya konmalıdır. İslam’ı bir dünya görüşü, anlam haritalarımızın kaynağı olarak kabul ettiğini söyleyenler asla içinde bulundukları cemaat ya da grubun olabildiğince fazla zikretmek suretiyle İslam’ın birleştiriciliğine ve bütünleştiriciliğine zarar vermemelidirler. Bu kendi grubunun önceleyen tavrın insanları götürdüğü başka bir yanlışlık da İslam tarihini cemaatin tarihine indirgeyerek kültürel ve tarihi devamlılığımıza darbe vuran bir “milat” inşa etmektir. Buna ancak “Bindiği dalı kesmek” denir. İşte bu noktada Yusuf Kaplan’ın kurduğu terkip, gösterdiği medeniyet eksenli bütünleştirici tavır bizi düşünce geleneğimiz adına umutlandırıyor. Onun Fatih Sultan Mehmet ile Necip Fazıl’ı aynı kader çizgisinde buluşturan, bizleri de aynı çilelere ve aynı rüyalara davet eden ruh ve tefekkkür derinliği düşünce hayatımızın derinleşmesini sağlıyor.

Yusuf Kaplan yazılarında isimlerini zikrettiği, alıntılar yaptığı yerli ve yabancı düşünürlerle önümüze çok geniş bir çerçeve ve ufuk koyuyor. Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Erol Güngör, Said Nursi, Turgut Cansever, İsmet Özel, Şerif Mardin, Ahmet Davudoğlu, İsmail Kara onun Türkiye’de fikrin ve fikir üretiminin temel taşları olarak gördüğü isimler. Lacan, Weber, J Gray, A. Toynbee, Baudrillard, Millbank, Dawson, Foucault, L. Mumford, W. Mc Neill, P. Virilio ise hocanın bize tanıttığı okuyucularıyla tartıştığı yabancı isimlerden bazıları... Böylece Yusuf Kaplan yerli ve yabancı isimlerle önümüze büyük bir çerçeve koyuyor ve medeniyet tasavvuru projesinin beslenme kaynaklarını bize gösteriyor.” (Cem Sökmen)

 

ESERLERİ:

 

Deneme-İnceleme: Öykü Anlatma ve Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon (1992, Türkçeye çev. Gökçen Kaplan), Ay Parçası (2006), Medeniyet Tasavvuru - Fütuhat*ı Medeniyye Giriş (2022)

Derleme: Enformasyon Devrimi Efsanesi (çev. 1991), Tarihin Sonu mu? Bir Tartışma (1992).

Yayına Hazırlama: Medya Epistemolojisi ve Ontolojisi (2000), Türk Modernleşmesi: Retorik versus Pratik (2000), Türk Modernleşmesi Medya ve Popüler Kültür (İngilizcesi Turkish Modernity and Identity, Prof. Kevin Robins ile, 2000), Türk Sineması: Bir Retorik ve Pathos Öyküsü (2000; İngilizcesi Turkish Cinema: A Story of Rhetoric and Pathos adıyla), Medeniyet Tasavvuru (3 cilt, 2006), Medya Epistemolojisi ve Ontolojisi (2006), Türk Sineması ve Türk Modernleşmesi: Retorik versus Pratik (2007), Dünya Sineması, Ders Metinleri (2007), İletişim Teorileri: Ders Metinleri (2007), Film Teorileri: Ders Metinleri (2007), Kültürel ve Sosyal Teori: Kültüralist, Semiotik, Yapısalcı, Postyapısalcı, Fenomenolojik - Hermenötik, Psikanalitik Yaklaşımlar (2007).

Çeviri: Afrikalılar: Üç Farklı Kültürel Miras (Ali Mazrui’den, 1992), Bilgeliğin Yedi Direği (T. E. Lawrence’den, Kayseri, 1992), Liberal İslam (Leonard Binder’den, 1995), Postmodern Düşüncenin Ötesi (Huston Smith’ten, 1999, 2007), İlerleme ve Din - Tarih Felsefesi Metinleri (Christopher Dawson’dan, 2002), Batı Uygarlığı (George Frankl’dan, 2003), Düşüncenin Serüvenleri (Alfred North Whitehead’dan, 2006), Muhayyileye Dayalı Düşünmek (Edward L. Murray’den, 2008).

İngilizce: The Oxford History of World Cinema (London & New York: Oxford University Press, 1996, as a contributing editor),  Turkish Cinema: A Story of Rhetoric and Pathos (London: British Film Institute, as author; forthcoming), Turkish Modernity and Identity (London & New York: Routledge, as co-editor with Professor Kevin Robins; forthcoming).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Cem Sökmen / Yusuf Kaplan ve Bir Medeniyet Tasavvuru (Biyografi Analiz, sayı: 10, Nisan-Mayıs 2014), Yusuf Kaplan (eilahit.com, 11.06.2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör