Taner Timur

Siyaset Bilimci

Doğum
05 Ekim, 1935
Eğitim
Ankara University Faculty of Social Sciences
Burç

Political scientist (b. 5 October 1935, Diyarbakır). He is in an educationalist family. He graduated from Haydarpşa High School (1954) and Ankara University , Faculty of Social Sciences (1958). He started to work as an assistant at the same faculty. He completed his doctorate with his thesis Modern Demokrasilerde ve Türkiyede Kuvvetli İcra (Strong Execution in Modern Democracies and Turkey (1964). In 1968 he was promoted to assistant professor and in 1979 professor. After 12 September Revolution he resigned from his duty and continued his studies in Paris. He retired by continuing his duty in Social Sciences Faculty where he came back September 1992. A lot of article of him were published in inside of the country and abroad.

WORKS:

Türk Devrimi, Tarihî Anlamı ve Felsefî Temeli (Turkish Revolution, Historical Meaning and Philosophical Basic, 1968), Türk Devrimi ve Sonrası (Turkish Revolution and Afterwards, 1971), Kuruluş ve Yükseliş Döneminde Osmanlı Toprak Düzeni (Ottoman Land System in The Period of Founding and Rising, 1979), Osmanlı Kimliği (Ottoman Identity, 1986), Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine (Ottoman Studies: From Primitive Feudalism to Economy of Semi-colony, 1989), Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik (History, Society and Identity in Ottoman Turkish Novel, 1991), Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş (Transition to Much Party Period in Turkey, 1991), Toplumsal Değişme ve Üniversiteler (Social Changing and Universities, 2000), Türkler ve Ermeniler (Turks and Armenian, 2001), Sürüden Ayrılanlar, Osmanlı Toplumsal Düzeni, Osmanlı Çalışmaları, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi (Left from The Flock, Ottoman Social System, Ottoman Studies, Being Global and Democracy Crisis, 2002)

REFERENCE: Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 397), Server Tanilli (Cumhuriyet, 7.9.2001), Abdullah Tekin / Prof. Dr. Taner Timur’dan Üniversitelere Yeniden Özerkleşme Önerileri - Toplumsal Değişme ve Üniversiteler (Cumhuriyet Kitap, 11.1. 2002), Abdullah Tekin / Toplumsal Değişme ve Üniversiteler (Cumhuriyet Kitap, 21.2.2002), Aslı Örnek / Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik (Radikal Kitap, 6.10.2002), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör