İbrahim Hıfzı Bey

Osmanlı Bürokratı

Ölüm

Osmanlı dönemi bürokratlarından (D. 1862, Sofya – Ö. 1905, İstanbul). Hüseyin Efendi namında bir zatın oğludur. Hıfzı Bey’in adı devlet salnamelerinde 1307 (1889) senesinden itibaren kaydedilmeye başlamıştır ve Matbuatı Dahiliye Müdürlüğü “başkâtip ve sansür memuru” olarak görünmektedir. 1309 (1891) Salnamesinde ismi hizasında üçüncü bir Mecidî nişanı yazılıdır ve aynı Salnamede; kapalı bulunan “Takvimi Vakayi’nin neşri için Dahiliye Müsteşarı Reşit Mümtaz Bey'in (Paşa) nezareti altında teşekkül eden heyette muharrir-i sani olarak da kayıtlıdır.

İbrahim Hıfzı Bey, 1901 senesi içinde, müdürlükten ayrılan Yusuf Behçet Beyin yerine Matbuat Müdürü olmuştur. 1902 senesi Salnamesi’nde son rütbesi olan ulâ ile ve ikinci derece Osmanî, birinci Mecidi nişanları ve altın ve gümüş imtiyaz madalyası ile adı geçen Hıfzı Bey’in ertesi sene Salnamesi’nde rütbesinin bâlâya çıkarılarak kaydolunduğu görülmektedir. Matbuat Müdürlüğü görevindeyken 1905 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör