Fuad Baban

Osmanlı Bürokratı, Bürokrat

Ölüm
-
-
Eğitim
Harbiye Mektebi (Harp Okulu)

Osmanlı dönemi bürokratlarından (D. ? – Ö. ?). Ünlü Babanzadeler ailesindendir. Birçok kaynakta adı geçer. 1903’te Mekteb-i Harbiye'den mezun olarak Hassa Ordusu Erkân-ı Harbiye Dairesi'ne ve sonra ordu mensubu halde Evkaf Nezaret-i Heyet-i Fenniyesi’nde memurluk görevi yaptı. 1908’te ilan edilen Meşrutiyet'ten sonra Berlin Sefareti Ataşemiliter Muavinliği'ne tayin edildi. Trablus Harbinde Ataşamiliter Enver Bey’in Bingazi’ye gitmesi üzerine Umumî Harpten üç ay evveline kadar bu vazifeyi resen ifa etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da askerî sansür hizmetine tayin ile yavaş yavaş bütün sansür teşkilâtının başında bulunarak harbin sonuna kadar burada çalıştı. Mütareke ile beraber muvazzaf subaylık hizmetinden ayrıldı. Kasım 1920 başında Sadrazam Damat Ferid’in çekilmesi üzerine iktidar mevkiine gelen Tevfik Paşa kabinesinde Dâhiliye Nazırı bulunan Müşir Ahmet İzzet Paşa'nın ısrarı üzerine Matbuat Umum Müdürlüğü’nü (şimdi Basın Yayın Genel Müdürlüğü) kabul etmiştir. Umum Müdürlüğü 8 Kasım 1920’den 14 Mart 1921’e kadar sürmüştür. Fuad Baban, Fransızca ve Almanca dillerini bilmekteydi.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör