Reşit Mümtaz Paşa

Osmanlı Bakanı, Osmanlı Bürokratı, Osmanlı Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Sübyan Mektebi

Osmanlı dönemi bürokratı, devlet admı, bakan, II. Abdülhamit dönemi İstanbul Belediyesi başkanlarından (D. 1857, İstanbul – Ö. 1922, İstanbul). Sübyan Mektebi’nde okudu, Arapça, Farsça ve Fransızcayı özel olarak öğrendi. On üç yaşında girdiği devlet hizmetleri sırasında Divan ve Sadrazamlık (Mühimme), Şubelerinde kâtiplik ve müdürlük yaptı. Dahiliye Müsteşarlığında, Takvim-i Vekâyi Nazırlığında, Devlet Şurası üyeliğinde; Beyrut ve Bursa valiliklerinde bulundu. 14 Haziran 1906-18 Temmuz 1908 yılları arasında (II. Abdülhamit döneminde) İstanbul Şehreminliğini (belediye başkanlığı) yaptı. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanıyla açıkta kaldı. 1919’da Mütareke döneminde kısa bir süre Dahiliye Nazırlığında bulundu. 1922’de İstanbul’da öldü.

Reşat Mümtaz Paşa’nın o dönemde dillere destan güzellikte bir konağı vardı. Reşit Mümtaz Paşa tarafından 1860 yılında yaptırılan bu görkemli yapı 1940 yılında bir yangın sonucu yok olmuştur.

İstanbul Kadıları, Şehreminleri, Belediye Reisleri ve Partiler Tarihi kitabının yazarı Rakım Ziyaoğlu, Reşit Mümtaz Paşa’nın şehreminliği sırasında birçok yenilik ve yeni uygulama getirdiğini yazıyor. Burada bir bölümüne yer veriyoruz;

“Dört ayda bir maaş alan memur ve işçiler, her ay düzenli maaş almaya başladı; yılda bir maaş da ikrâmiye gerçekleştirildi. Belediyeciliğe yeni bir anlayış getirildi ve çalışanların sadece kırılan cüzdanları değil, onurları da kurtarıldı. “Belediye Zabıta Talimatnâmesi”nin bugün de kullanılan birçok maddesi Reşit Paşa döneminde uygulamaya koyuldu. Ekmek gramajı, temiz imâlat ve satış gibi konular yasal önlemlerle kontrol altına alındı. İlk kez tanzim satışlarını gerçekleştirdi.”

KAYNAK: Turgut Çeviker / İbret albümü 1908 (1991), Reşit Mümtaz Paşa Konağı (gisele.ecrivain.istanbul.over-blog.com, 12.12.2015).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör