Muallim Ahmed Feyzi

Osmanlı Bürokratı, Eğitimci, Yazar, Şair

Ölüm
27 Şubat, 1910
Eğitim
Kahire El Ezher Üniversitesi
Diğer İsimler
Muallim Feyzi

Eğitimci, bürokrat, şair ve yazar (D. 1842, Serâb / Türkânpur / Tebriz / İran– Ö. 27 Şubat 1910, Üsküdar / İstanbul). Muallim Feyzî namıyla da tanındı. Dönemin bilginlerinden Esed Molla’nın oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. 1860’ta Necef’e gitti ve oradaki medreseye girdi. Mezun olduktan sonra Hicaz ve Mısır’a seyahat etti. Tahsilini Kahire El Ezher Üniversitesinde sürdürdü.

Mısır’da tanıştığı ve sürekli onu koruyacak olan Abdurrahman Sami Paşa ile İstanbul’a geldi. İstanbul’da İranlı bilginlerden Mirza Safa’nın meclislerine devam etti. Osmanlı uyruğuna geçtikten sonra Amasya Tahrirat Kâtipliğine atandı. Kısa bir süre Şehremaneti Mektubi Kalemi mümeyyizliği (Belediye Özel Kalem memurluğu); Mîrgûn Rüştiyesinde ve Robert Kolejde öğretmenlik yaptı. Amerikalıların İslâm aleyhindeki bazı kitapları tercüme etmesini istemesi üzerine buradaki görevinden ayrıldı. Daha sonra Galatasaray Sultanîsi Farsça öğretmenliğine getirildi. 1910’da emekliye ayrıldı. Tercümân-ı Hakîkat’in edebiyat sayfasında “Sürûş” adıyla yazılar yazdı.

27 Şubat 1910 günü Üsküdar’da vefat etti. Üsküdar’daki Seyyid Ahmed Deresi Mezarlığına gömülüdür. Eserlerinden birçoğu yayımlanmaya hazırken eviyle birlikte yandı. Yayımlanmış kitapları da vardır.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’âr, Rubaiyât-ı Hayyâm, Vâveylâ (Hazret-i Hüseyin mersiyeleri), Sûz u Güdâz (Şarkı güfteleri), Cep Lügatı, Müntehâbât-ı Fârisiyye, Kamus (Türkçe-Farsça, Farsça-Türkçe), Usûl-i Fârisî.

KAYNAKÇA: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör