Alev Erkilet Başer

Sosyolog

Doğum
17 Eylül, 1962
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Burç

Toplumbilimci. 17 Eylül 1962, Ankara doğumlu. Asıl soyadı Erkilet, Başer soyadını ürünlerinde kullanıyor. General Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, ata babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (1983) mezunu. Yüksek lisans çalışmasını  “Çağdaş Sosyal Değişme Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Deneme” başlıklı teziyle (1985), doktorasını “Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler” başlıklı teziyle (1996)  Hacettepe Üniversitesinde tamamladı.

1983-2000 arasında Hacettepe ve Kırıkkale Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Araştırma görevlisi olarak çalıştığı zaman zarfında, 1987’de VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonunun “Sosyal Yapı” ve “Konu” Alt Komisyonlarında; 1994 yılında ise, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kadın, Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonunun “Çocuk” ve “Gençlik” Alt Komisyonlarında görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı.

Kırıkkale Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görevini sürdürdüğü 1999 yılında “Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler” başlıklı doktora tezi kitap olarak basıldı. Ancak 2000 yılında kamu görevinden çıkarıldı

İlk yazısı “Viva la Muarte 1996’da Tezkire dergisinde (sayı: 9-10, Bahar 1996) yayımlanmıştı. Telif ve çeviri makaleleri sonraki yıllarda Tezkire ile birlikte Tarih Çevresi, İslâmiyat, Avrupa Günlüğü, Haksöz dergileri ile Türkiye-Filistin Hattı (2000) adlı kitabın içinde yayımlandı.

“İslâmî hareketler diğer Orta Doğu ülkelerinde de mevcut olduğu halde, İslâm devrimi neden sadece İran’da gerçekleşti?’ Alev Erkilet Başer’in ‘Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmi Hareketler’ başlıklı (Yöneliş Yayınları, İstanbul 1999) kitabında cevaplandırmaya çalıştığı soru bu. (...) İslâmcı akımların anlaşılmasına değerli bir katkı ve herhangi bir Batı ülkesinde yayımlandığında büyük ilgi görebilecek olan kitabın yazarı Erkilet Başer, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. ‘Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmi Hareketler’, Erkilet Başer’in 1996 yılında HÜ Sosyoloji Bölümünde, 5 kişilik bir akademik kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilen doktora tezi.

“Türkiye’ye akademik özgürlüğün gelmesi için acaba bu konunun da AB’nin ‘Katılım Ortaklığı’ belgesinde ya da İlerleme Raporları’nda yer alması mı gerekecek? ” (Şahin Alpay)

ESERLERİ:

Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler (1999), Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya: Şeyh Şamil’den Şamil Basayev’e Dağıstan-Çeçenistan Direniş Hareketleri (2002).

HAKKINDA: Şahin Alpay / Bilim Özgürlüğü (Milliyet, 16.11.2000), Tanıl Bora / “İrticacı” Avında Bir YÖK Hikâyesi Daha - Türk Üniversitesi: “Belli Bir Maaş Karşılığı İstenildiği Gibi Düşünmek ve Düşündürmek...” (Radikal 2, 15.10.2000), Ahmet Taşgetiren / Dr. Başer ve Alvarof (Yeni Şafak, 15.10.2000), Taha Akyol / Sosyal Bilimleri Savunmak (Milliyet, 29.3.2002), Taha Akyol / YÖK’ün 20 Yılı (Milliyet, 3.11. 2001), Ahmet Hakan / Gürüz’ün Ayıbı (Sabah, 21.9.2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör