Adnan Bülent Baloğlu

İlahiyatçı

Doğum
16 Nisan, 1962
Eğitim
Ankara University Faculty of Theology
Burç

Theologian. He was born in Ankara on April 16, 1962. He was graduated from Ankara Seyhanbağları Primary School (1977), Ankara 50th Year Secondary School (1980), Ankara Merkez Imam-Hatip High School (1985), Ankara University, Faculty of Theology (1987). He studied his master’s degree in Manchester University Middle Eastern Studies Department in 1987, with the thesis titled Religion and State in Saudi Arabia; he completed his PhD. at the same department in 1991, with the thesis titled “Law and Sales in the Works of Marwazî, Qudûrî and Sarakhsî”.

Firstly, he began to work as an imam and orator in Ankara in 1980. In 1991, he began to work as a specialist in Religious Affairs Administration Religious Affairs Higher Council. Since 1992, he has been working as a lecturer in Dokuz Eylül University, Faculty of Theology Basic Islam Sciences Kalam Subdivision.

He has been publishing his copyright and translation articles in Türkiye Günlüğü, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Polemik, Türk Yurdu, İslâmî Araştırmalar journals since 1994. He presented papers about his field in symposiums.

WORKS:

RESEARCH

Kelâm Araştırmaları (1998), İslâm ve Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon, 2001).

SIMPLIFICATION: 

İslâm’ın Esası (Üss-i İslâm – from Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, with Halife Keskin, 1997), Hilâl ve Haç Çekişmesi (from Halil Hâlid, with Mehmet Şeker, 1997).

COMPILATION: 

İzmirli İsmail Hakkı (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu proceedings, with Mehmet Şeker, 1997), Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (Sempozyum proceedings, with Osman Karadeniz and Bülent Ünal, 1999), Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu (Sempozyum proceedings, with Bülent Ünal, 2000), Çocuklara Yönelik Bir Çalışma: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bilgi Küpü I-II (Germany, 2000).

TRANSLATION: 

İslâm Kültürü ve Toplumsal-Ekonomik Değişim (from Jean - Paul Charnay, with Osman Bilen, 1997), İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp (from Fazlur Rahman, with Adil Çiftçi, 1997), Fıkh-ı Ekber Şerhi (from Ebu Mansur el-Mâturîdî, with Murat Memiş, 1998), Jalâl al-Dîn al-Rûmî: A Muslim Saint, Mystic and Poet (from Emine Yeniterzi, from Turkish to English, 2000).

REFERENCE: İhsan Işık (TEKAA, 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör