Abdülkadir Karahan

Edebiyat Tarihçisi

Doğum
01 Eylül, 1913
Ölüm
28 Temmuz, 2000
Eğitim
İstanbul Universit the Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature, High Teacher School
Burç

Historian of literature (b. 1 September 1913, Siverek / Şanlıurfa – d. 28 July 2000, İstanbul). He was son of Molla Hacı Zülfikar Karahan who was one of the famous scholars of his time and died in Hicaz while he was performing his pilgrimage to Mecca. He graduated from İzmir Teacher School, İzmir High School (1934) and İstanbul University, the Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature and High Teacher School in 1934. He worked as a teacher at high schools in Samsun and İzmir (1939-47). He entered into İstanbul University, the Faculty of Letters as an assistant of Turkish literature and text explanation (1947) after having completed his PhD in 1945. He graduated from Sorbonne University, Education and Development of Teachers Training School in France and Institute of Phonetics in 1950. He became an associate professor in 1959 and a professor in 1973 after he returned to Turkey. He retired in 1983. He gave lectures of Turkish literature at the İstanbul High Islam Institute, High Teacher School and Ayn Şems University in Kahire during his teaching at the İstanbul University, the Faculty of Letters. He was one of the 147 that were dismissed from university after 27 May Coup.

His first poem Dicle’de Akşam Güneşi (The Evening Sun in Tigris, was published in the review Servet-i Fünun while he was a student in Diyarbakır in 1931. Karahan started his literary career with poetry; his researches on old and modern Turkish literature were published in the reviews and newspapers such as Ege Işıldağı (İzmir, 1934), Gençlik, İnkılapçı Gençlik (1938-39), 19 Mayıs (Samsun, 1940-41), Fikirler ve Yeni Asır (İzmir, 1942-47), Tasvir, Yeni Sabah, Milliyet, Hürriyet, Tercüman, Güneş, Türkiye, Middle East and  New Middle East, Türkiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeşilay, Ülkü, Çağrı, Türk Düşüncesi, Türk Dili and Pakistan Postası (1947-2000) and in many scientific reviews abroad. He donated his 7000 books and 150 periodicals to Şanlıurfa Private Direction to found a library in his name in 1992.

WORKS:

POETRY: Güneşin Doğduğu Yurt (The Country Where The Sun Set, 1934).

STUDY-RESEARCH: Fuzulî' nin Mektupları (Letters of Fuzuli, 1948), Fuzulî, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti (Fuzuli, Muhiti, Life and Personality, PhD thesis, 1949), Nabî (Nabi, 1953, expanded edition, 1987), Nef'i (Nefi, 1954, expanded edition, 1986), İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis (Forty Hadis* in Islam-Turk Literature, 1954), Fatih, Şair Avnî (Fatih, Poet Avni, 1954), Fuzulî, Poete En Trois Langues (Poets of Fuzulî in three languages, 1959), Tercümanü'l-Ümem (Interpreter of  the Countries, 1962), Öğretim Mesleği Dünya Kongresi (The World Congress of Teacher Profession, 1965), Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figanî ve Divançesi (Kanuni Sultan Süleyman Era Poet Figani and His Pamphlet, 1966), Nef'i Divanından Seçmeler (Selections from Divan* of Nef’i, 1971), Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Ahnâme Yazmalarından Seçmeler (Selections from the Ahnâme Manuscripts at Topkapı Palace, 1971), Dr. Muhammed İkbal ve Eserlerinden Seçme Bilgiler (Dr. Muhammed İkbal and Selections of his Works, 1974, with the name İkbal the Voice That Comes from the East. 2001), M. Ali Cinnah'a Armağan (Gift to M. Ali Cinnah, 1977), Kırk Hadis (Forty Hadis*, 1977; in four languages with illuminations, 1986), Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri (Researches on Old Turkish Literature, 1980), Kırk Altın Küpe (Forty Golden Earrings, 1987), Şirazlı Hafız ve Şiirlerinden Seçmeler (Preacher of Shiraz and Selections from His Poetry, research-anthology, 1988), Eski Türk Edebiyatı (Old Turkish Literature, 1988), Şanlıurfa ve GAP Sempozyumu (Şanlıurfa and South Eastern Anatolia Project, 1988), Türk Kültürü ve Edebiyatı (Turkish Culture and Literature, 1988), Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri (Urfalı Mehmed Şevket and His Poetry, 1991), Les Poets Classiques A. L'e Popoque De Soliman Le Magnifique (Classic Poets at the Era of Kanuni Sultan Süleyman, 1991).

He has also translations.

REFERENCE: TDE Ansiklopedisi (c. 5), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (2. bas. 1982), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mehmet Nuri Yardım / Klâsik Edebiyatımızın Yıldızı Kaydı (Türk Edebiyatı dergisi, sayı: 323, Eylül 2000), Doğudan Gelen Ses İkbal (Kitap Rehberi, Aralık 2001), Hasan Aksoy / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 24, 2001), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör