Emin Özdemir

Sözlük Yazarı, Dil Araştırmacısı, Deneme Yazarı, Yazar

Ölüm
01 Eylül, 2017
Eğitim
Gazi Institute of Education Department of Literature

Linguist (b. 1931, Erzincan- d. 9 September 2017, Ankara). He graduated from Pamukpınar Village Institute (1948) and then from Gazi Institute of Education, Department of Literature (1953). After studying one year at Columbia University, he lectured on Turkish at Gazi Institute of Education, Hacettepe University, School of Basic Sciences, high schools in Ankara and at Faculty of Political Sciences at the School of Press and Publishing. Besides his duty as a teacher, he served as the head of Turkish Language Association’s Term Branch until it was closed. His essays, criticisms and articles have been published in the reviews Varlık, Kaynak, Pazar Postası, Türk Dili, Sanat Olayı regularly and in Çağdaş Eleştiri.

WORKS:

STUDY-RESEARCH: Yazma Tekniği (Writing Technique, 1966), Türkçe Öğretimi (Teaching of Turkish, 1968), Dil Devrimimiz (Our Language Revolution, 1969), Öz Türkçe Üzerine (On Pure Turkish, 1969), Yazmak Sanatı Kompozisyon (The Composition of the Art of Writing, together with Adnan Binyazar, 1969), Erdemin Başı Dil (The Initial Step of Virtue is Language, 1969), Terim Hazırlama Kılavuzu (The Guide to Prepare Terms, 1973), Dil ve Yazar (Language and Writer, 1974), Türk ve Dünya Edebiyatı (Turkish and the World Literature, 1980), Yazı ve Yazınsal Türler (Writing and Literary Genres, 1981), Sözcükler Arasında (Among Words, 1984), Dilbilgisi Oyunları (Games of Grammar, 1984), Anlatım Sanatı Kompozisyon (Composition in the Art of Expression, 1986), Konuşma Sanatı (Art of Speech, 1986), Okuma ve Metin İnceleme (Reading and Text Analysis, 1990), Dil ve Edebiyat Öğretimi (Education of Language and Literature, 1990), Türkçemi İlerletiyorum (I am Improving my Turkish, 1995), Eleştirel Okuma (Critical Reading, 1995), Eğlenceli Dilbilgisi (Enjoyable Grammar, 1995), Sözcük Sözcük İçinde (Word in a Word, 1996), Güzel Dilimiz Türkçe ve Okuma Kitabı (Our Beautiful Language Turkish and Reading Book, 1996), Dilin Öte Yakası (The Other Shore of the Language, 2002).

ESSAY: Düşüncenin Toprağı (The Soil of Thinking, 1980), Okuma Sanatı (The Art of Reading, 1983), Düzyazının Sorgulayan Gücü (The Questioning Power of the Prose, 2003).

MONOGRAPH: Mustafa Nihat Özön (Mustafa Nihat Özön, 1983).

DICTIONARY: Deyimler Sözlüğü (Dictionary of Idioms, 1987), Atasözleri Sözlüğü (Dictionary of Proverbs, 1987), Edebiyat Bilgileri Sözlüğü (Dictionary of Literary Information, 1990).

REFERENCE: TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), Mehmet Cimi / O Yıllar Dile Gelse (1997), Osman Nuri Poyrazoğlu / Yüzyüze Görüşmeler (1997), Adnan Binyazar / Eğin Türkülerinin Gurbeti (Ozanlar Yazarlar Kitaplar, 1998), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), Mustafa Arslantunalı / Dilin Öte Yakası: Eleştirel Denemeler (Virgül, sayı: 54, Eylül 2002), Yusuf Çotuksöken / Gelişigüzel Yöntemsiz Ezbere Okumanın Kayıpları ve Yüzeysel Okumaktan Derinlere (Virgül, sayı: 56, Kasım 2002), Türkçe büyük ustasını yitirdi (AA – hürriyet.com.tr, 01.09.2017), Emin Özdemir Toprağa Verildi (gerçek.edebiyat.com, 04.09.2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör