Akşehirlizâde Ali Haydar

İslam Bilgini

Ölüm
-
Burç

İslâm bilgini (D. ? - Ö. 1914). Uzun müddet kadı naipliği yaptı. Meşrutiyet’in ilânını müteakip ikamete mecbur tutulduğu İzmir’den İstanbul’a döndü. Kabri Karacaahmet Türbesi yakınlarındadır.

ESERLERİ:

Şerefnâme (Mevlânâ’nın menkıbeleri), Fevâid, Hadîkatü’l-Ukalâ, Minhâcü’n-Necât, İrşad, Müzekki’s-Sıbyân, Tuhfetü’l-Lebîb, Şemmetü’l-Esrâr, Merâsidü’l-Hikem, Manzum Terceme-i Lemeât, Tahkîkü’t-Tasrîf, Kudurî Tercümesi, Levâyıh.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör