Seyda Molla İbrahim Bellî

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Molla İbrahimê Xıyî

Son dönem İslâm âlimlerinden (D.1891, Diyarbakır - Ö. ?). Bölgemizin birçok meşhur âliminin kendisinden icazet almış olduğu Molla İbrahim, Xiyan aşiretine mensup olduğundan ona Molla İbrahimê Xıyî de denmiştir. İcazetini Molla Yahya Ferhandî’den aldığı gibi, büyük ihtimal ilminin önemli kısmını da ondan almıştır.

Molla İbrahim, ilim tahsilinden sonra Başko ve Bameydan köylerinde 20 yıl dolayında imamlık ve müderrislik yapmıştır. Daha sonra vefat edinceye kadar Bismil’in Bellê köyünde ikamet etmiştir. Orada yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Öğrencileri arasında bölgenin birçok meşhur uleması çıkmıştır. Onun öğrencilerinden bazıları Molla Salih Tanrıverdi, Molla Abdullatif Şemami, Şeyh Mehdi, Müftü Mehmet Uyanık, Molla Ömer Salıkî ve oğlu Molla Abdulbakî’dir.

HAKKINDA: M. Cevat Ergin / “Son Yüzyılda Silvan’ın Yetiştirdiği Âlimler” (Uluslararası Silvan Sempozyumu, 2008), Prof. Dr. M. Edip Çağmar / "Seydayé Mele İbrahim Bellé" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör