Göktan Ay

Müzikolog

Doğum
04 Mart, 1957
Eğitim
İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı)
Burç

Müzik bilimci. 4 Mart 1957, Ardanuç / Artvin doğumlu. İlk, orta, lise tahsilini babasının öğretmenliği nedeni  ile Tokat’ta yaptı. Burada İbn-i Kemal İlkokulu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Gaziosmanpaşa Lisesini bitirdi.1974’de K.B. Halk Dansları Eğitim Merkezi’nde göreve başladı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümüne devam etti. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kurulması ile Temel Bilimler Bölümünün sınavlarını kazanarak İstanbul’a geldi. Konservatuarın ilk öğrenci ve mezunlarından oldu. Bilim sınavlarını vererek “asistan” olarak göreve başladı. 1982 yılında Konservatuarın YÖK yasası ile İTÜ’ye bağlanması ile okutman, 1985 yılında sanatçı öğretim elemanı, 1987 yılında “Y.Doç. unvanlarını, devam etmekte olduğu yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak 1988 yılında doktor” unvanını aldı. Yüksek lisan tezi: “ Radyo – Televizyonda Müzik Çalışmaları Nasıl Olmalı?”. Doktora tezi: “Folklorumuzda Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları”. Konservatuarda THO Bölüm başkan yardımcılığı, Ana Sanat Dalı başkanlığı, Çalgı Eğitim Bölümü başkan yardımcılığı, Konservatuar Yönetim Kurulu üyeliği, Konservatuvar müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türk Musikisi Vakfı, Folklor Kurumu,  İTÜ TMDK Mezunları Derneği, Unesco Cid (Uluslar arası Dans Konseyi) Danışma Kurulu Üyeliği, Başbakanlık GSGM THM  Danışma Kurulu, Başbakanlık GSGM THO Federasyonu  Gözlemciliği, İTÜ TMDK Mezunları Derneği üyesidir. Fatma Özden Ay ile evli; Esra Aslıhan ve Eren Berkan adlarında iki çocuk babasıdır.

Türk kültürünü tanıtmak ve geliştirmek amacı ile çok sayıda toplantılar düzenledi, sempozyumlara katıldı, danışma ve bilim kurullarında yer alarak destek verdi. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde THM toplulukları kurdu, yönetti, konserler verdi. İTÜ T.M.D.Konservatuarı Mezunlar Derneğini kurdu (1989), başkanlığını uzun süre devam ettirdi, genel kurul kararı ile  “Onursal Başkan” oldu. Konservatuarda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte önemli tezlere danışmanlık yaptı. Üniversiteler Kanununun gözden geçirilmesinde “raportör” olarak görev aldı. MEB Şuralarına katıldı. İstanbul Türk Müziği Günleri’ni, on iki yıl devam ettirerek, geleneksel hale getirdi. Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyini (MÜZDAK) kurdu. Konserleri TRT ekranlarından yayımlandı. Kanal 6’da canlı, TRT İstanbul Radyosunda açıklamalı programlar hazırladı,  TRT İstanbul Televizyonu ve özel kanallarda programlara konuk oldu, akademik destek sağladı.

İlk yazısı (Türk Musikisi ve Konservatuarımız), Meydan dergisinin Aralık 1980 sayısında yer almıştı. Diğer yazıları Folklor dergisi, sanatalemi.net, musikidergisi.net, müzikoloji.org’da yayımlandı. Çeşitli üniversite, dernek vd. kuruluşların THM korolarında korist ve koro şefi olarak görev aldı. Müzik sempozyumlarına katılarak bildiler sundu, sempozyum kitaplarının editörlüğünü üstlendi. TRT ve Kanal 6 televizyonlarının çeşitli programlarına danışmanlık yaptı. Çok sayıda üniversite, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun müzik alanında düzenlediği çeşitli sempozyumlara konuşmacı olarak katıldı.

Kültürel anlamda güçlü iki alan bulunmaktadır. Bunlardan biri dil, diğeri müziktir. Bu ülkede dil kirletildi ve bir kavga aracı olarak kullanıldı. Mutluluk verici durum Türk toplumu bu açmazı açtı. Ancak müzik alanındaki yabancılaşma sürüyor. Anadolu'dan temiz gelen kirleniyor. Özgün olan yozlaşıyor. Anadolu İstanbul'u farklı görmek istiyor.' Müzik kültürü alanında sınırsız çaba gösteren kültür adamlarımız biri de değerli meslektaşımız Yrd. Doç. Dr. Göktan AY, yalnız başına müziğin sorunlarını her yıl gündeme getirmektedir. Bu yüce çabanın desteklenmesi gerekir.” (Prof. Dr. Ali Güler)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Folklora Giriş (1990), Folklor (Halkbilim) (1999), Türk Müziği ve Onun Temel Öğesi Müzik Öğretmeni  (1999).

EDİTORLUK: İstanbul Türk Müziği Günleri (1993), Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu (1997), Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu (1998), Müzikte 2000 Sempozyumu (2001), Ülkemizde  Halk Eğitiminin Amacı ve Gerekliliği Sempozyumu (2002).

HAKKINDA: Y.Doç.Dr. Süleyman Doğan / Müzik Eğitimi-Kültürü ve Göktan Ay (Önce Vatan, 2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör