Müderris Hacı Hasib

Müderris, Bilgin, Hukukçu

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
İstanbul Müderrisi

19. Yüzyıl bilginlerinden, hukukçu, müderris (D. 1845, Diyarbekir - Ö. 1897). Şair ve bilgin Mustafa Sıtkı'nın oğlu; Ziya Gökâlp'ın amcası, kaynatası ve aynı zamanda Arapça ve Farsça ile İslâmî ilimler hocasıdır. Annesi, Müftü Derviş Efendi'nin kızı Hati­ce Hatun'dur. Hayatı hakkında geniş bir bilgimiz yoktur. Ancak, Hacı Hasib Efendi'nin Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği, İslâm ilimlerinde de­rin bir bilgiye malik olduğu ve bu sebepten kendisine ilmiyeden "İstan­bul Müderrisi" payesinin verildiği bilinmektedir. Ziya Gökalp'ın yetiş­mesinde de büyük destekleri olan bilginimizin çeşitli memuriyetlerde bulunduğu ve en son olarak Malatya Ceza Reisliği'nden ayrıldığı, o dev­re ait "Diyarbekir" gazetesi sayıları ile Diyarbekir Sâlnâmelerinden anlaşılmaktadır.

HAKKINDA: M. Fahrettin Kırzıoğlu / Yazılı Vesikalara göre Ziya Gökalp Müzesi ve Ziya Gökalp, s. 22), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 375) - Ziya Gökalp'ın İlk Yazı Hayatı (s. 13, not: 25), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör