Ali Haydar Arsebük

Müderris, Osmanlı Nazırı, Devlet Adamı

Ölüm
14 Eylül, 1935
Eğitim
Süleymaniye Medresesi, Fatih Medresesi
Diğer İsimler
Dardağanzâde

Devlet adamı, nazır, müderris (D. 1852, Batum – Ö. İstanbul, 14 Eylül 1935). Lakabı Dardağanzâde’dir. Özel öğretmenlerden ilköğrenimini, Süleymaniye ve Fatih medreselerinde de yükseköğrenimini tamamladı. Medreseden mezun olduktan sonra kadılık yaptı. Bu arada 1898’de Mekteb-i Mülkiyede Kanûn-ı Arazî ve Mecelle derslerine girdi. 1908’de bu görevinden istifa ederek ayrıldı. 1915’te Bâb-ı Meşîhat Fetvaeminliği, 1918’de kurulan ikinci Tevfik Paşa kabinesinde Adliye Nâzırlığı görevine getirildi. Aralık 1922’de emekliye sevk edildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Dürerü’l-Hükkâm fî Şerhi Mecelle-ti’l-Ahkâm (4 cilt, 1896), Teshîlü’l-Ferâiz (1906).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör