Rıfat Paşa

Kahraman, Mareşal, Asker

Doğum
Eğitim
Paris Saint Cyr Harbiye Mektebi

Asker, Osmanlı mareşali, Silistre Kahramanı (D. 1810, İstanbul – Ö. 1859, Niş / Sırbistan). Harbiye Mektebi Nazırlığında bulunmuş ve 1853 Osmanlı-Rus savaşlarında Silistre’yi kahramanca savunakla şöhret kazanmış Abdülmecit dönemi Müşirlerinden (Mareşallerinden) dir. Tersane Ümerasından Çektiri Deyi Emin Bey’in oğludur. 20 yaşında iken İkinci Mahmud zamanındaki askeri teşkilâtta subay olarak orduya girmiş ve gösterdiği yüksek kabiliyetten dolayı Paris’teki Saint - Cyr Harbiye Mektebine gönderilmişti. Orada pek iyi derecede diploma alarak ve bir süre Fransız ordularında askerî eğitimler gördükten sonra Binbaşı rütbesi ile memlekete dönmüştü. Kısa zamanda Livalığa (Generalliğe) kadar çıktı. Harbiye ile Askerî Mekteplerin Avrupa’daki gibi yeniden düzenlenmesi gerektiği takdir edilince; Rifat Paşa, 1836’da Emin Paşa’nın yerine Harbiye Mektebi Nazırlığına getirildi. Oranın beşinci Nazırı oldu ve 1848’e kadar bu vazifede bulundu. O zamana kadar Çinili Köşk’te bulunan öğrenciler 1845’te Pangaltı’da yeni yapılan Harbiye Mektebi binasına nakledilmiş ve AbdülmeciD2in hazır bulunduğu açılış töreni ile sınavla öğrenci almaya başlamıştı.

Rifat Paşa, 1852’de memuriyetle Bükreş’e gönderildi. O sene başlayan Kırım seferinin ilk döneminde Edirne’de kurulan Askerî Meclis’e Reislik etti. 1853’te Rusya ile savaş açılmıştı. Tuna boyunda çarpışmalar başladı. Ruslar Silistre’ye saldırdılar. Pek çetin muharebelere girişildi. Kale Kumandanı Musa Paşa şehit düşünce kumandayı Rifat Paşa aldı. General Paskiyeviç kumandasındaki Rus askerinin sayısı doksan binden fazla idi. Rifat Paşa’nın elinde ise ancak on beş bin Türk kahramanı vardı. Mecidiye, Yılanlı, Arap tabyalarında pek kanlı muharebeler oldu. Boğaz boğaza vuruştular. Sonunda Ruslar bozularak çekilip gittiler. Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre piyesine konulan savaş işte bu Silistre savunmasıdır.

Rifat Paşa, bu şanlı müdafaayı yaptıktan sonra İstanbul’a dönünce, Sultan Abdülmecid, kendisine bir altın kaplama kılıç ve o savunma için hazırlanan Onur nişanını da ilk defa onun göğsüne takmıştı. Ayrıca, rütbesinin maaşından ayrı olarak ölümüne kadar almak üzere ayrıca 25 bin kuruş daha maaş bağlandı. Rifat Paşa, bundan sonra Şûray-ı Askerî Reisi oldu, 1857’de Müşirlikle (Mareşallik rütbesiyle) Yanya Valiliği ve Kumandanlığına gönderildi. Kısa bir süre sonra Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın yerine Rumeli Ordusu Komutanı oldu ve Serdar-ı Ekrem unvanını aldı. Nişte etti ve Kosova sahrasındaki Sultan Murad türbesi yanına gömüldü. İnsanlık değerleri açısından ve askerlikteki başarıyla yüksek başarılar göstermiş bir kişi olarak tanınmıştır. Ferik Servet Paşa ile Mazhar Paşa ve Vasıf Bey isminde üç oğlu ve Ferik Abidin Paşa adlı bir damadı yardı. Rifat Paşa hakkında Topçu Kaymakamlarından M. Emin imzası ile 1327’de basılmış küçük bir risale vardır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör