Örikağasızâde Hasan Sırrı

Bürokrat, Hukukçu

Doğum
09 Ocak, 1861
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Burç

Hukukçu, bürokrat (D. 9 Ocak 1861, İstanbul – Ö. 1933, İstanbul). Divan sahibi şairlerden Ahmet Nafiz Paşa’nın oğlu, yazar Nahit Sırrı Örik’in babasıdır. İzmir, Rusçuk ve Beyazıt rüştiyelerinde (ortaokulu), Erzurum İdadîsinde (lise) öğrenim gördükten sonra 1882’de Mülkiye Mektebinin Yüksek Kısmını (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi. Mezuniyetinin ardından Darülmuallimîn’de (Erkek Öğretmen Okulu) coğrafya öğretmenliği, 1884’te Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümayun’da çevirmenlik yaptı. İstanbul Mekteb-i Hukuk’ta (Hukuk Fakültesi) tarih ve devletler hukuku dersleri verdi. Ülkemizde bilinen ilk devletler hukuku öğretmenidir. Ayrıca on üç yıl Rüsumat Umum Müdürlüğü (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görevinde bulundu. 3 Mayıs 1920’de emekliye ayrılmıştı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Tarîh-i Umûmî (1893), Hukuk-ı Husûsiye-i Düvel (1898), Hukuk-ı Düvel Nokta-i Nazarından Osmanlı-İtalya Muharebesi (1914).

ÇEVİRİ: Venedik Taciri (Sha-kespeare’den, 1885), Sehv-i Mudhik (Shakespeare’den, 1888).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör