Hanilizâde Muhammed

Hadis Bilgini, Bilgin

17. Yüzyıl hadis bilginlerinden. Hanilizâde Muhammed hakkında bildikleri­miz azdır. Sadece, Diyarbekirli Abdullah adlı bir zatın oğlu olduğunu, bilgisini arttırmak için İstanbul'a gittiğini, öğrenimini tamamladıktan sonra memle­ketine dönmekte iken yolda öldüğünü (h. 1097/m. 1686) biliyoruz. "Haşiye ala şerhi Nuhbetü'l Fıkh fi Usulu'l-Hadis" isimli eseri ünlüdür.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 144), Mu'cemü'1-Müellifin (c. 10, s. 201), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör