İsmail Lütfi Çakan

Hadis Bilgini

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Hadis bilimi araştırmacısı. 1945, Ladik / Samsun doğumlu. Kayseri İmam Hatip Lisesi (1966) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1970) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığında görev alarak bir süre müftü yardımcılığı (1970) ve vaizlik (1971-77) yaptı. 1977’de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine öğretim üyesi oldu. Doktorasını 1982 yılında “Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları: Muhtelifu’l-Hadîs İlmi” adlı teziyle Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde tamamladı. 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör unvanını aldı. Halen, bir dönem (1994-97) müdürlük görevini yürüttüğü MÜ İlâhiyat Meslek Yüksekokulu kadrosunda öğretim üyesidir.

İlmi eserlerinin yanı sıra edebi eserleriyle de tanınmış olan İsmail Lütfi Çakan’ın, İslâmî ilimler ve edebiyat konularında makaleleri 1963’ten itibaren Kayseri Hakimiyet, Diyanet, Toprak, Tohum, İslâm (1963-66), İslâm Medeniyeti (1968-69), Nesil (1978), Din Öğretimi, MÜ İlâhiyat Fakültesi, Yeni Ümit (1988-89), Sebil, Altınoluk (1986-89) dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Hakkı Tavsiye Metod ve Vasıtaları (1971), Kur’ ân-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi (3 cilt, 1974, 1982, 1985), Örnekleriyle Uygulamalı Dinî Hitabet (1975), İslâm Toplumuna Doğru (1976), Müslümanca Yaşamak (1979), Sırat-ı Müstakim ve Yolcuları (1980), Hurafeler ve Batıl İnanışlar (1981), Ashabın Dilinden Peygamberimiz (1981), Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (1982), Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis (1982), Anahatlarıyla Hadis (1983), İyi Müslüman (1984), Hadis Edebiyatı (1985), Hadis Usulü (şekil ve örnekler, 1990), Hadislerle Gerçekler (40 hadis, 1990), Hurafeler ve Batıl İnançlar (1991), Hadis Öğrenimi (1991), Olay ve Ölçü Olarak Hicret (1992), Hizmette Aşk ve Şevk (1998), Müslüman Kimliği (2002), Siyasetli Muhammed (2002).

OYUN: Onlar Böyleydi (tarihî piyes, 1968).

ÇOCUK KİTABI: Gizli Armağan (çocuk hikâyesi, tsz.).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör